Efektīva vadītāja ABC

Šajā kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti un produktivitāti.

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai.

Ieguvumi:

  • izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
  • zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanas instrumentiem;
  • prasme sniegt atgriezenisko saiti un motivēt darbiniekus;
  • labākas saskarsmes prasmes;
  • konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.

  Ilgums2 dienas, 12 stundas.

  Darba metode: Aktīva un interaktīva darba forma: kursā daudz diskusiju, lomu spēļu, praktisku uzdevumu, kuru analīzes gaitā dalībnieki gūs teorētisko ieskatu katrā no tēmām.

  Mērķauditorija: Vidējā līmeņa vadītāji ar nelielu pieredzi darbinieku vadīšanā.


  Programma:

  1. Vadīšana, vadības modeļi, vadības stili. Vadīšana kā ietekmēšana. Vadītāja tēls. Reāls un ideāls vadītāja tēls.

  2. Darba izpildes cikls un vadītāja lomas:

  • vadītājam nepieciešamās zināšanas;
  • tiešā vadītāja lomas darba procesa vadīšanā;
  • darba procesa analīzes veidi;
  • uzņēmuma, vadītāja un darbinieku savstarpējā uztvere, gaidas un bažas;
  • vadītāja izaicinājumi un iespējas.

  3. Vadītājam nozīmīgās prasmes un to attīstība:

  • kā izvirzīt mērķus, vienoties par izpildi un kvalitātes kritērijiem;
  • kā plānot mērķus un aktivitātes; operatīvā plānošana;
  • deleģēšana un pilnvarošana – kā maksimāli izmantot darbinieka spējas;
  • darba izpildes novērtēšana. Vai sasniegts plānotais rezultāts?
  • kā virzīt darbinieku uz attīstību.

  4. Saskarsme ikdienā. Pārliecināšana un ietekmēšana. Uzmanība, interese un motivācija. Konfliktu risināšana – māksla jautāt, atspoguļošanas priekšrocības:

  • racionālā un emocionālā saziņa;
  • verbālie un neverbālie saskarsmes instrumenti;
  • kas ir svarīgi darbiniekam?
  • kā klausīties aktīvi un kā – empātiski;
  • prasme argumentēt – kā runāt, lai tiktu sadzirdēts?

  5. Efektīvākie darbinieku motivēšanas veidi. Atgriezeniskā saite:

  • kā sagatavoties un vadīt sarunu ar darbinieku;
  • pozitīvā un negatīvā atgriezeniskā saite;
  • kā izteikt kritiku;
  • vadītāja emocijas un izjūtas kā palīgs/šķērslis atgriezeniskās saites sniegšanā;
  • uzslava kā motivators;
  • kā saņemt atgriezenisko saiti no darbiniekiem.

  6. Komandas darba organizēšana. Kā apzināties un efektīvi izmantot komandas resursus:

  • kā veidojas komanda;
  • lomas komandā, grupas sadarbība;
  • komandas veiksmīga attīstība – tās pamati, sastāvdaļas, spēles noteikumi;
  • sociālā kompetence – gatavība sadarbībai. Kā to veicināt?

  7. Vadītāja mentālā higiēna un individuālā kompetence:

  • vara, noslogotība, stress, dzīvesveids, veselība;
  • emocionālā inteliģence un empātija vadībā;
  • pašapziņa: jūtu apzināšana, precīzs pašnovērtējums, uzticēšanās sev;
  • pašregulācija: emociju paškontrole, spēja reaģēt, griba gūt panākumus, iniciatīvas spēja;
  • pozitīva domāšana un proaktīva rīcība. Kā veicināt darbinieku proaktivitāti?


  Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13 - 12, 4. stāvs, Rīga

  Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

  Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

  Kursa nākamie datumi 18., 19. februāris aprīlis
  Ir jautājumi? Sazinies ar mums
  Atsauksmes
  • Galvenās mācībās gūtās atziņas jeb 3 lietas, kuras noteikti turpmāk izmantosiet:

   • Ka vadītājam ir jāvada savs kuģis gan emocionālā plāksnē, gan profesionālā plāksnē. Vadītājam jābūt stratēģijas plānam, kā, ko un uz kurieni vadīt. Vadītājam ir jāpilnveido savas prasmes nepārtraukti gan psiholoģijā, gan cilvēku resursu vadīšanā, gan uzņēmuma mērķa izpildei.

   • Runāt ar darbiniekiem un uzdot konkrētus jautājumus, lai identificētu problēmas sākumā; koncentrēties uz problēmu un to, kā problēmu atrisināt un nepieļaut nākotnē, nevis uz to ko cilvēks izdarīja nepareizi pagātnē; vadītajam ir jābūt skaidram mērķim, lai cilvēki jūt pārliecību.

   • Viennozīmīgi ir jāturpina izglītoties. Pacentīšos vairāk deleģēt uzdevumus, nevis pats tos darīt. Nedrīkst pieļaut to, ka pazūd „kopējā bilde”.

   • Jāmeklē katra cilvēka individuālā motivācija. Jāmāk vadīt sarunas racionālā virzienā. Sistemātiska pieeja un analīze.

   • Kā sniegt atgriezenisko saiti darbiniekam. Cik svarīgi darbiniekam apzināties savu un pārējo lomu uzņēmumā. Motivācijas dažādi veidi.

   • „Lielās bildes” regulāra došana darbiniekiem, klausīšanās – darbinieku emocijas un viedoklis, vienošanās sarunas beigās.

   • Trīs vadītāju tipi, gaisa balonu teorija, ne-naudas motivatori.

   • 1-2-3 princips – skaidra uzdevuma definēšana. Darbinieka atgriezeniskās saites pareiza organizēšana.

   • Darbinieks ir uzņēmuma klients.


   Kas Jums visvairāk patika šajā seminārā?

   • Man ļoti patika mūsu aktīvā iesaiste mācību procesā. Katrai bija iespēja sniegt un parādīt savu skatījumu un paust viedokli interaktīvā veidā.

   • Man patika, ka kursa dalībnieki pārstāvēja dažādas nozares, līdz ar to bija iespēja uzzināt par dažādām situācijām, kā tajās rīkoties.

   • Kursa struktūra dod labu priekšstatu par tēmu kopā un parāda iespējas attīstīt savas prasmes tālāk.

   • Tas, ka tika “ielikts” kārtīgi pamati turpmākai sevis un darba attīstībai.

   • Galva pilna ar idejām, kas noderēs ne tikai darbā, bet arī personīgajā dzīvē. VISS PATIKA! 
   • Reti nākas apmeklēt lekcijas, kur tveru katru vārdu.

   • Varēju identificēt, kur es esmu, ko daru nepareizi, kāds vadītājs esmu.

   • Praktiskā pieeja, iespēja sevi pavērot no malas. Īsfilmas.

   • Patika tiešām viss. Līdz šim nevienam apmeklētajam kvalifikācijas paaugstināšanas kursam neesmu likusi tik augstu vērtējumu kā šim.

   • Alegoriju un dzīva dialoga uzturēšana. Dažādu interesantu cilvēku satikšana un apmaiņa ar viedokļiem.

   • Pozitīva gaisotne. Iespēja klausīties zinošu, atraktīvu lektori, kas veiksmīgi iesaistīja mācību procesā ikvienu dalībnieku.

   • Filmēšana, analīze.

   • Ļoti sabiedriski dalībnieki, tas bija jautri.

  Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
  Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat privātuma politikai.

  Piekrītu