Publiskā runa un uzstāšanās

19. feb
potcp
13:00-17:00
21. feb
potcp
13:00-17:00
26. feb
potcp
13:00-17:00

285.00 EUR

Cena bez PVN

Mērķauditorija: Visi, kas vēlas apgūt publiskās runas prasmes.

Kursa mērķis: Paaugstināt dalībnieku prasmi atraktīvi un pārliecinoši uzstāties.

Ieguvumi: 

 • Prasme pareizi formulēt runas mērķi;
 • Prasme veidot runas saturu, atbilstoši mērķim;
 • Praktiskas iemaņas par to, kā:  atbrīvot ķermeni, nodrošināt mierīgu elpošanu, panākt drošu balss skanējumu, skaidru artikulāciju, loģisku runu,  izvēlēties optimālu runas tempu, tembru un intonāciju, lai atstātu patīkamu iespaidu uz sarunu biedru;
 • Apgūti dažādi stresa pārvarēšanas paņēmieni;
 • Attīstīta spēja būt impulsīvam, improvizācijas vieglums publiskajā runā un komunikācijā.

Kursa ilgums: 3 dienas, 12 stundas (3 x 4 stundas).

Lekcijas, mājas uzdevumi, praktiski vingrinājumi. Katra dalībnieka uzstāšanās prasmes tiks testētas, lai sasniegtu maksimāli iespējamo līmeni. Kurss papildināts ar praktiskām nodarbībām (runas treniņš, ieraksts radio studijā, video), kurās dalībnieki izvērtēs sasniegumus, analizēs kļūdas un saņems praktiskus ieteikumus.

Kursa noslēgumā katrs dalībnieks saņem individuālu video ierakstu ar savu prezentāciju.

Programma:

1. nodarbība, plkst. 13:00-17:00

 • Ievads. Iepazīšanās. Dalībnieku prasmes un iepriekšējā pieredze;
 • Runātājs kā signālu raidītājs. Harizmu noteicošie elementi. Personīgie resursi veiksmīgā runā:
  atbrīvots ķermenis = atraisīta personība,
  pareiza elpošana – skanīgas balss pamats,
  runātāja instruments – skanīga balss, kā precīzi izteikties?
  kā klausīties?
  artikulācijas treniņš pārliecības nostiprināšanai
 • Runas aparāta iesildīšana;
 • Skaņu veidošana. Korekta artikulācija, tās nepieciešamība.

2. nodarbība, plkst. 13:00-17:00

 • Īss ieskats cilvēku tipu raksturojumos. Kā tos atpazīt pēc verbālās izpausmes;
 • Kā uzrunāt auditoriju. Grupas uztveres specifika. Racionālie un iraicionālie faktori publikas uztverē;
 • Runas mērķis, saturs un struktūra:
  runas sākums,
  runas vidusdaļa,
  runas noslēgums.
 • Kā atbildēt uz jautājumiem. Atbildes struktūra. Vārdu izvēle;
 • Negatīvo iebildumu atvairīšanas tehnika.

Ieraksts radio studijā

3. nodarbība, plkst. 13:00-17:00

 • Radio studijas ieraksta analīze; diskusija, atgriezeniskā saite;
 • Ieteikumi valodas kultūras uzlabošanai;
 • Uzstāšanās kameras priekša. Analīze, diskusija, atgriezeniskā saite;
 • Noslēgums. Praktiski padomi un ieteikumi.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13 - 12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Ir jautājumi? Sazinies ar mums