Mācības un koučings

Palīdzam izvērtēt mācību vajadzības un iesakām piemērotākos risinājumus kompetenču attīstībai. Aicinām izmantot iespēju apmeklēt publiskos kursus un darbnīcas, strādāt ar treneri individuāli 1:1, kā arī organizēt mācības komandām, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes kopā ar kolēģiem un veicinot saliedētību un komandas garu.

Vadītprasmes

Gudrs un spēcīgs vadītājs, kurš spēj iesaistīt un motivēt darbiniekus, un organizēt tos produktīvam darbam, ir uzņēmuma panākumu atslēga. Vai spēja būt par vadītāju ir iedzimta vai to iespējams apgūt?

Aicinām apmeklēt mācību kursus un praktiskus treniņus dažādu līmeņu vadītājiem nozīmīgāko vadības kompetenču attīstībai:

 • Efektīva vadītāja ABC

 • Finanšu pamati vadītājam

 • Darbinieku atlase. Novērtēšanas intervija

 • Komunikācija un saskarsme. Ietekme un pārliecināšana.

 • Darbinieku iesaiste un motivācija

 • Motivējošas atgriezeniskās saites sniegšana

 • Darbinieku novērtēšana un attīstības pārrunu vadīšana

 • Komandas darba organizēšana un vadība

 • Vadītāja mentālā higiēna

 • Koučings

 • Darbinieku vadīšana attālināti

 • Pārmaiņu vadība

 • Līderības attīstība

 • Performance management

Komunikācija

Profesionālas komunikācijas mērķis ir pārliecināt un panākt vēlamo rezultātu. Neatkarīgi no tā, vai saruna notiek klātienē, rakstiski vai TV kameru priekšā, ar vienu/nedaudziem sarunas partneriem vai plašu auditoriju, runātāja panākumus nosaka laba sagatavošanās un spēja formulēt un strukturēt savu vēstījumu, pārliecība par sevi un spēja veikli rīkoties ar argumentiem.

Aicinām apmeklēt intensīvus, praktiskus treniņus komunikācijas prasmju attīstībai:

 • Argumentācijas un pārliecināšanas māksla

 • Sarunu/pārrunu vadība (vešana)

 • Pārliecinoša prezentācija

 • Publiskā runa un uzstāšanās

 • Small talk. Saviesīgas sarunas un biznesa tīklu veidošana

 • Lietišķā sarakste

 • Lietišķā un biznesa etiķete

 • Mediju treniņš

Pārdošana

Teicami pārdot nenozīmē uzbāzties. Tas, pirmkārt, nozīmē izprast, kā varam palīdzēt klientam, pievienot vērtību viņa biznesam, uzlabot viņa dzīves kvalitāti. Profesionālas pārdošanas centrā vienmēr ir klients un viņa vajadzības.

Veicam konsultācijas, individuālus un grupu treniņus dažādu līmeņu pārdevējiem, pārdošanas vadītājiem:

 • Pārdošanas procesa vadība. Stratēģija un taktika

 • Pārdošanas pārrunas. Kā kaulēties gudri un iegūt vairāk

 • Ietekme pārdošanā. Kā novērtēt un pārliecināt sarunas biedru

 • Aktīvā pārdošana pa tālruni (telemārketings)

Klientu serviss

Apmierināts klients ir ne tikai ienākumu avots, bet arī nozīmīgs informācijas nesējs par uzņēmumu un tā sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem.

Aicinām apgūt prasmes, kas palīdzēs paaugstināt jūsu klientu apmierinātību un sniegs vērtīgu atbalstu darbam ar klientu dažādās, tai skaitā sarežģītās situācijās.

 • Profesionāls klientu serviss klātienē un pa tālruni

 • Proaktīva klientu apkalpošana. Up-selling

 • Grūtas sarunas, sarežģīti klienti – kā tik galā?

Personisko resursu attīstība

Mūsdienu lietišķajā un biznesa vidē darba rezultāti arvien ciešāk saaug ar personības īpašībām. Spēja pieņemt efektīvus lēmumus, atbildīgi plānot savu laiku un citus resursus, veidot sadarbības attiecības ar citiem cilvēkiem, orientācija uz attīstību, savu personisko resursu izpratne un apzināšanās ir vienas no pieprasītākajām nākotnes cilvēka/darbinieka kompetencēm.

Aicinām apmeklēt mācības, kas paplašinās redzesloku, palīdzēs saglabāt līdzsvaru starp profesionālo un personisko dimensiju, kā arī paaugstinās spēju darboties produktīvi ilgtermiņā.

 • Laika plānošana un darba organizēšana

 • Stresa vadība. Ka pārvarēt profesionālo izdegšanu

 • Emocionālā inteliģence

 • Efektīva saskarsme. Konfliktu risināšana

 • Radošā domāšana. Kreativitātes tehnoloģijas

 • Kritiskā domāšana un lēmumu pieņemšana

 • Domāšanas slazdi un kļūdas

Iekšējie treneri

Tiem, kas māca pieaugošos, nepieciešams pārvaldīt ļoti īpašas prasmes un metodes. Palīdzam izstrādāt mācību kursu un metodisko materiālu, kā arī gatavojam uzņēmumu iekšējos trenerus veiksmīgai mācību kursu vadīšanai.

Projektu un procesu vadība

Projektu definīcijas ir daudz un dažādas, taču, neatkarīgi no jomas un sarežģītības pakāpes, ir trīs elementi, kas ir klātesoši katrā projektā un nosaka, vai veiksmīgi sasniegts projekta mērķis - kvalitāte, resursi, laiks.

Aicinām apgūt zināšanas par to, kā veiksmīgi plānot un vadīt projektus, paredzēt un savlaicīgi novērst riskus. Koncentrētā veidā iegūsiet praktiskus rīkus, kas palīdzēs optimizēt un veiksmīgi organizēt uzņēmuma iekšējos un ārējos procesus tā, lai maksimāli produktīvi izmantotu resursus un sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.

 • Projektu vadības ABC

 • Projektu plānošana un risku vadība

 • Procesu vadība

 • Ražošanas procesu optimizācija ar TOC un LEAN

 • Efektīvas piegāžu ķēdes ar TOC un LEAN

Ir jautājumi? Sazinies ar mums
Vadības konsultācijas

Vadības konsultācijas

Palīdzēsim plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, īstenot pārmaiņas un pilnveidot darba efektivitāti un produktivitāti

Pasākumi

Pasākumi

Īstenojam sadarbības un saliedēšanas treniņus uzņēmumu komandām, organizējam uzņēmumu iekšējās konferences un pasākumus

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat privātuma politikai.

Piekrītu