• Ar SIA “TRIVIUMS apmācība” mūsu uzņēmumam izveidojusies cieša un radoša sadarbība. Mūsu darbinieki apmeklē TRIVIUMS organizētos publiskos kursus, tiek izstrādāti un vadīti iekšējie kursi vadītāju un darbinieku grupām. Pēdējo gadu laikā esam īstenojuši vairākus vadības kompetenču attīstības projektus.

  Gadu gaitā esam pārliecinājušies, ka TRIVIUMS tiešām ir profesionāls sadarbības partneris, ko raksturo augsti kvalitātes standarti, vispusīga mūsu vajadzību izpēte, programmu pielāgošana uzņēmuma vajadzībām, spēja piesaistīt iedvesmojošus un kompetentus pasniedzējus mācību vadīšanai, kā arī radoša un atvērta komunikācija. 

  Esam patiesi priecīgi sadarboties un labprāt iesakām SIA “TRIVIUMS apmācība” kā partneri arī citiem.

  Inga Bukovska, AS "Sadales tīkls" personāla vadības un administratīvā direktore

 • SIA “Tieto Latvia” sadarbība ar SIA “TRIVIUMS apmācība” ilgst no 2010. gada. Varam apliecināt, ka līdz šim sadarbība noritējusi augstā līmenī – precizitāte komunikācijā, iedziļināšanās, rūpes par programmu pielāgošanu tieši Tieto vajadzībām un spēja atrast labākos risinājumus. 

  Pasniedzēji savā darbā ir elastīgi un radoši, visu programmu saturs ir praktisks, apmācību dalībnieki iegūtās un papildinātās zināšanas un prasmes var uzreiz pielietot ikdienas darbā.

  Kopumā SIA “TRIVIUMS apmācība” vērtējam kā stabilu sadarbības partneri un patiesi novērtējam individuālo pieeju klientam.

  Elmārs Gengers, SIA "Tieto Latvia" valdes priekšsēdētājs un Maruta Locika, SIA "Tieto Latvia" prokūrists

 • Ar SIA “TRIVIUMS apmācība” mūsu uzņēmumam ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība. Mācību un treniņu saturs tiek maksimāli adaptēts mūsu situācijai un attīstāmajām prasmēm. Teicama ir piedāvājumu iekšējā loģika, kas darbiniekiem palīdz maksimāli pilnveidoties un soli pa solim attīstīt savas prasmes, regulāri saņemot padomu un atgriezenisko saiti.

  Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību, arī šogad kā partneri esam izvēlējušies TRIVIUMS. Sadarbību turpinām, jo uzticamies šim uzņēmumam, tā darba un komunikācijas stilam, atvērtībai jaunām idejām, metodēm un maksimālajai iedziļināšanās spējai mūsu aktuālajās vajadzībās.

  Vienmēr esam saņēmuši pozitīvu attieksmi, izpratni par vajadzībām un gatavību tām pielāgoties. Tādēļ no savas puses varam ieteikt TRIVIUMS kā profesionālu, uz klientu orientētu sadarbības partneri.

  Laila Vīksna, SIA "Cido grupa" personāla vadītāja

 • SIA "Cemex" ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar "TRIVIUMS apmācība" uzņēmumu. Ieinteresētība, profesionalitāte un programmas satura pielāgošana uzņēmuma vajadzībām – tie varētu būt atslēgas vārdi, kas raksturo pasniedzēju un mācību uzņēmuma darbu. Noteikti turpināsim sadarbību ar TRIVIUMS, jo saņemam kvalitatīvu pakalpojumu un augstu servisu. 

  Linda Šedlere, SIA "Cemex" personāla direktore

 • Valsts ieņēmumu dienests sadarbojas ar “TRIVIUMS apmācība” jau kopš 2000. gada. Sadarbībā veiksmīgi īstenoti vairāki VID struktūrvienību vadītāju un dažādu līmeņu speciālistu mācību projekti. VID augstu novērtē “TRIVIUMS apmācība” profesionālo darba pieeju un spēju iedziļināties iestādes specifikā, piedāvāt un veiksmīgi īstenot atbilstošus radošus risinājumus.

  Agita Miķelsone, "Valsts ieņēmumu dienesta" personālvadības pārvaldes direktore

 • Ar SIA “TRIVIUMS apmācība” sadarbojamies jau vairāku gadu garumā, izmantojot apmācības gan vadītāju, gan darbinieku prasmju attīstībai. Esam pārliecinājušies par TRIVIUMS darba kvalitāti. Pakalpojumus sniedz profesionāli, precīzi un ar augstu atbildības sajūtu.

  Sandra Lapiņa, "Latvijas Republikas Augstākās tiesas" administrācijas vadītāja

 • Ar SIA “TRIVIUMS apmācība” sadarbojamies jau kopš 2010. gada. Esam realizējuši apjomīgu projektu pārdošanas standarta izveidē un darbinieku apmācībā par pārdošanas un klientu apkalpošanas jautājumiem. Esam ļoti apmierināti ar sadarbību un labprāt iesakām TRIVIUMS arī citiem!

  Linda Mežs-Talapina, SIA "Latsign" valdes locekle

 • Darbā, precīzāk sakot vidē, kuru rada vai piedāvā darba devējs, viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir attīstības joma. Cilvēka attīstība nav tikai konkrētu prasmju apguve. Tas ir process, kurā cilvēks paplašina savu redzesloku, iegūst jaunu pieredzi un arī dalās ar savējo.

  Tāpēc AS "Latvenergo" vienmēr rūpīgi izvēlas sadarbības partnerus darbinieku attīstībai. Viens no mūsu stabilajiem partneriem ir TRIVIUMS. Kāpēc tas tā izveidojies? - to es pavaicāju mūsu darbiniekiem, kuri gan veidojuši kopīgas mācību programmas ar TRIVIUMS pasniedzējiem, gan arī paši apmeklējuši TRIVIUMS piedāvātos kursus. Darbinieki bija vienoti par vienu - TRIVIUMS ir ieinteresēts sniegt kvalitatīvu pakalpojumu.

  Esam novērtējuši to, ka pirms korporatīvajām un individuālajām mācībām tiek sīki izrunātas visas programmas nianses, dalībnieku intereses un vajadzības, tiek iekļautas praktiskās nodarbības un situāciju piemēri, kas tiek arī analizēti. Pasniedzēji ir pretimnākoši, profesionāli, zinoši un ar lielu pieredzi. TRIVIUMS tiek vērtēts kā profesionāls sadarbības partneris, jo mācības ir inovatīvas, piedāvāto mācību programmu klāsts - plašs (gan vadītājiem, gan speciālistiem), telpas ir mājīgas un tehniskais aprīkojums atbilst mūsu darbinieku prasībām. Atmosfēra vienmēr ir jauka, radoša un vienmēr ir jūtama pozitīva attieksme pret klientiem.

  Ir sajūta, ka TRIVIUMS personāls ikvienā darba posmā ieliek daļiņu no sirds.

  Inga Kola, AS "Latvenergo" personāla vadības direktore

 • AS "Latvijas valsts meži" ar uzņēmumu TRIVIUMS apmācība sadarbojas kopš 2005. gada. Izvēlamies sadarboties ar TRIVIUMS apmācība, jo:

  • redzam profesionālu un kompetentu komandu,
  • saņemam vienmēr elastīgu un individuālu attieksmi,
  • tiek veidotas un piedāvātas interaktīvas un kreatīvas apmācību programmas,
  • tiek izstrādāti individuāli risinājumi.

  Baiba Stakinova, AS "Latvijas valsts meži" kompetenču vadītāja

 • Apmācību kompāniju TRIVIUMS apmācība šajos ilgajos sadarbības gados jau pieņemam kā savus draugus, pie kuriem varam griezties ik reizi, kad uzņēmumā briest jauna problēma vai ir izveidojusies kāda vēl nesaprotama situācija, kurā ir nepieciešams drauga skats no malas vai palīdzīga roka. Tad esam pārliecināti, ka TRIVIUMS darbinieki vienmēr būs atsaucīgi palīdzēt – vai nu palīdzēs pašiem ieraudzīt problēmas risinājumu, vai arī "parādīs" labāko ceļu, kā to visefektīvāk sasniegt. Gribētos viņus salīdzināt – kā "plāksteris" īstajā laikā un vajadzīgajā vietā.

  Prasme ieklausīties, sadarboties ar klientiem un radoša attieksme pret darāmo ir TRIVIUMS stiprums jau daudzus gadus. Tāpēc arī TRIVIUMS ir tik daudz ilglaicīgu pastāvīgu klientu.

  Lai degsme un azarts ir tuvākie sabiedrotie arī turpmāk!

  Ilona Ķiete, SIA "Būvkonsultants" kvalitātes vadības sistēmas vadītāja / projektu vadītāja

 • VAS "Elektroniskie sakari" personāls ir uzņēmuma viena no vislielākajām vērtībām, un tāpēc mums ir svarīgi nepārtraukti attīstīt un pilnveidot darbinieku kompetenci un prasmes. Šajā procesā mums ilgtermiņā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar mācību centru TRIVIUMS apmācība, kas ir atvērts izaicinājumiem un pārmaiņām, lai īstajā brīdī un laikā piedāvātu visatbilstošāko mācību programmu risinājumus mūsu mainīgajām vajadzībām, un ir kā pievienotā vērtība jebkuram mūsu darbiniekam. Sadarbības procesā mēs pārliecinājāmies par TRIVIUMS apmācība konsultantu augsto profesionalitātes līmeni un atbildības sajūtu. Darbs tika veikts sistemātiski un plānveidīgi, nepieciešamības gadījumā operatīvi risinot aktuālās problēmas.

  Esam pateicīgi TRIVIUMS apmācība par izpratni un profesionalitāti.

  Pēteris Ontužāns, VAS "Elektroniskie sakari" valdes loceklis

 • AS "ELKO Grupa" ar TRIVIUMS apmācība sadarbojas kopš 2011. gada. Rekomendējam sadarbību ar TRIVIUMS apmācība, jo TRIVIUMS apmācība iedziļinās uzņēmuma situācijā un vēlmēs, spēj rast atbilstošus risinājumus, tādējādi palīdzot mūsu darbiniekiem pilnveidot savas prasmes un spējas, un realizēt noteiktos mērķus.

  Svens Dinsdorfs, AS "ELKO Grupa" finanšu direktors un Jānis Casno, AS "ELKO Grupa" direktors

 • LIKTA apmācību projekta ietvaros, kuru īstenojam, pateicoties ESF atbalstam, mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar TRIVIUMS apmācība, un gan mēs, kā šī projekta īstenotāji, gan mūsu projekta sadarbības partneri varam teikt tikai to pašu labāko – gan par atsaucīgiem darbiniekiem, gan arī par apmācību kursu pasniegšanas kvalitāti.

  Inese Krilova, "LIKTA" ģenerāldirektora vietniece

 • Atvērta, pozitīva un kompetenta komanda, kas sniedz atbalstu dažādām gaumēm, vēlmēm un prasībām. Risina klienta jautājumus kritiski, objektīvi un profesionāli. Operatīvi reaģē uz klienta "signāliem". Šai komandai var uzticēties.

  Dace Bole, SIA "Datakom" personāla vadītāja

 • TRIVIUMS apmācība no citiem mācību centriem atšķiras ar:

  • spēju smalki sadzirdēt klienta vajadzības, pielāgoties tām un izstrādāt visprecīzāko apmācību programmu;
  • pasniedzējiem, kas strādā kā augstākā līmeņa profesionāļi un ir ieinteresēti dalīties savās zināšanās un pieredzē;
  • ļoti pozitīvu, brīvu un vieglu sadarbību ikdienā.

  Ar TRIVIUMS apmācība viss ir iespējams. Strādājot pie vairākām mācību programmām, nekad nav nācies dzirdēt, ka kaut ko nav iespējams realizēt. Brīnišķīgi! Vislielākais gandarījums ir tad, kad pēc ilgstošām apmācībām darbinieki nevis saka „pietiek”, bet jautā, kad atkal būs mācības!

  Ar prieku citiem iesaku TRIVIUMS apmācība kā ļoti labu mācību kompāniju.

  Iveta Lāce, SIA "Evolution Latvia" personāla projektu vadītāja

 • Kopš paša sākuma mūsu sadarbība ar TRIVIUMU ir izdevusies ļoti radoša un rezultatīva. Vienmēr ir individuāla un pretimnākoša attieksme un vislabākie pasniedzēji, ar kuriem vēlamies sadarboties vēl un vēl. Lieliska pēcgarša ilgtermiņā - gan par mācību procesu, gan saturu!

  Diāna Jansone, "Lielbritānijas vēstniecība" finanšu/personāla vadītāja

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat privātuma politikai.

Piekrītu