• Agija Romaņenko

  Agija Romaņenko

  Valdes priekšsēdētāja

  agijar@triviums.lv

  Izglītība – LU, filosofijas bakalaurs, sociālo zinātņu maģistrs.

  Agija veido TRIVIUMS attīstības stratēģijas, rūpējoties ne tikai par TRIVIUMS šodienu, bet arī rītdienu.

  "Vienmēr ir nepieciešams paturēt prātā darāmā jēgu, mērķi un rezultātu, taču vissvarīgākais ir cilvēki, ar kuriem kopā tos sasniegt un īstenot.”

 • Inese Kuka

  Inese Kuka

  Valdes locekle

  inesek@triviums.lv

  Izglītība – LU, filosofijas maģistrs.

  Inese rūpējas par pasniedzēju piesaisti, mācību programmu un konsultāciju projektu attīstīšanu.

  "TRIVIUMA pamatā vienmēr ir bijis prieks un aizrautība, pat azarts – man šķiet, tas jūtams katrā lietā, ko darām. Man tas nozīmē savējo atrašanu un arvien jaunu pārsteigumu par to, cik bezgalīgas ir mūsu iespējas.”

 • Elita Locāne

  Elita Locāne

  Projektu vadītāja

  28 891 889

  elita@triviums.lv

  Izglītība – LU, vācu filoloģijas bakalaurs; RSEBAA, personāla vadības maģistrs.

  Elita spēj saskatīt pozitīvo ikvienā situācijā, atrast racionālu risinājumu ikvienai problēmai. Sadarbību ar klientiem vienmēr tiecas veidot kā risinājumu kopumu, kas vērsts uz rezultātu un attīstību.

  "TRIVIUMS – tā ir vide, kurā dzīvoju, mācos un attīstos katru dienu, pateicoties kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem."

 • Kristīne Kanska

  Kristīne Kanska

  Projektu vadītāja

  29 247 411

  kristine@triviums.lv

  Izglītība – Banku augstskola, maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

  Kristīnes darba prieks un radošais gars padara viņu par lielisku kolēģi un sadarbības partneri klientiem. Viņa tiecas uz izcilību ikvienā lietā, ko dara, un iedvesmo uz to arī citus.

  "Mēs esam radīti labiem darbiem. TRIVIUMS vērtības saskan ar manām personīgajām. Šeit ir vide, kur gūstu gandarījumu no paveiktā citu labā, vienlaikus ticot, ka reizē tas var būt arī ceļš uz sapņu piepildījumu.”

 • Lolita Grāvīte

  Lolita Grāvīte

  Projektu vadītāja

  25 976 675

  lolita@triviums.lv

  Izglītība – LU, Baltu filoloģijas, teātra zinātnes bakalaurs;  BA TURĪBA Sabiedrisko attiecību maģistrs.

  Lolita ir cilvēks, kurš iepatīkas uzreiz – ar savu inteliģenci, humoru, silto, taču tajā pašā laikā neuzbāzīgo komunikāciju. Gatava dažādībai, radošiem izaicinājumiem, pati ir ļoti radoša. Nemitīgi strādā pie savas attīstības gan profesionālā, gan personiskā plāksnē. Atvērta ieklausīties un respektēt citus viedokļus saglabājot savu redzējumu.

  "Mani aizrauj iespēja uzzināt, ko jaunu un izjūtu lielu aicinājumu dalīties zināšanās ar citiem. TRIVIUMS man sniedz iespēju to darīt plašākā mērogā un ar kvalitātes zīmi."

 • Aija Ķimene

  Aija Ķimene

  Biroja vadītāja

  26 535 231

  aija@triviums.lv

  Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā.

  Aija atbild par to, lai katrs kurss būtu perfekti sagatavots un nodrošināts ar visu nepieciešamo tā, lai pasniedzējs varētu koncentrēties uz galveno – apmācību un treniņu vadīšanu.

  "Darbs sniedz gandarījumu tad, ja dod labumu cilvēkiem; es nevadu kursus, taču padaru iespējamu pašu apmācību procesu. Kļūdas gadās, un ne visu vienmēr iespējams izdarīt 100% perfekti, taču pats svarīgākais ir tās laikus novērst un atrisināt. Vislielākais prieks – strādāt kopā ar aizrautīgiem un radošiem cilvēkiem.”