Aiga Veckalne

Aiga Veckalne

Latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar gandrīz 20 gadu pieredzi valodu un tulkošanas nozarē. 

Šobrīd ir čehu un slovāku valodas tulkotāja, filoloģe un latviešu valodas praktiķe un konsultante. Aktīvi darbojas organizācijā “Business Network International” (BNI), biedrībā “Līdere” un Lielbritānijas tirdzniecības kamerā (BritCham).

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2016. gada. Vada seminārus un praktiskas nodarbības publiskās runas, elektroniskās un lietišķās sarakstes, kā arī telefonsarunu etiķetes jomās latviešu, angļu un krievu valodā.

Izglītība:

  • Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programma “Valodniecība”;
  • baltu filoloģijas bakalaurs Latvijas Universitātē;
  • profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (EMBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga);
  • kvalitātes vadības un biznesa koučinga (Baltic Coaching Centre) kursi.

Profesionālā attīstība:

  • ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas (QMS) iekšējā auditore;
  • BNI direktore Latvijā;
  • “Skrivanek Grupa” Ārzemju filiāļu divīzijas vadītāja, “Skrivanek Baltic” valdes locekle; 
  • Inčukalna pagasta padomes informatīvā izdevuma redaktore.

Kas Jums visvairāk patika Aigas vadītajās apmācībās?

  • Pasniedzēja deva piemērus no dzīves, un uzskatāmi varēja redzēt, kādi ir nepareizi veidoti teikumi un cik tos grūti uztvert un lasīt. (Darbnīca “Kā rakstīt latviešu valodā digitālajā laikmetā?”)
  • Ļoti noderīgi. Atbildes saņēmu uz ļoti daudz jautājumiem. Interesants un jautrs praktiskais darbs. (Darbnīca “Kā rakstīt latviešu valodā digitālajā laikmetā?”)