Inta Urbanoviča

Inta Urbanoviča

Dr. philol

Latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar gandrīz 20 gadu pieredzi.

Šobrīd docente Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē un docenta p.i. Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrā.

 Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2017. gada. Vada kursus latviešu valodas kultūra, lietišķās saziņas etiķete un dokumentu rakstīšana, latviešu literārās valodas interpunkcija.

Izglītība:

 • Filoloģijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā Latvijas Universitātē.

Profesionālā attīstība:

 • Lasījusi lekcijas Somijā, Helsinku universitātē; Vācijā, Vestfāles Vilhelma universitātē; Čehijā, Prāgas Kārļa universitātē; Lietuvā, Vitauta Dižā universitātē.
 • Piedalījusies Latviešu valodas mācību  grāmatu izstrādē 11. - 12. klasei.
 • Rīgas Stradiņa universitātē izstrādājusi kursus Latviešu valodas kultūra, Valodas kultūra vadītājam, Lingvistika.
 • Latvijas Universitātē izstrādājusi kursus Latviešu valodas kultūra, Latviešu interpunkcija, Literārā rediģēšana; teorija un prakse, Dokumentu rakstīšana un analīze.

Atsauksmes par Intu:

 • Pasniedzēja vienkāršā valodā prata izskaidrot valodas lietošanas problēmas.
 • Daudz konkrētu piemēru.
 • Ļoti interesanti tika pasniegta tēma. Patika piemēru pielietošana no dzīves gadījumiem.
 • Pasniedzēja zinoša un daudz tieši praktisku piemēru.
 • Labi piemēri. Ļoti interesanti. Pavisam noteikti nav garlaicīgi.
 • Pasniedzējas pasniegšanas stils, konkrētie piemēri.

Tuvākie kursi