Olga Dzene

Olga Dzene

Organizāciju un personību attīstības konsultante, pasniedzēja, trenere un koučs ar pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās. 

Šobrīd ir SIA “Fontes Executive Search” vecākā konsultante un valdes locekle.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada. Izstrādājusi un vada apmācību kursus darbinieku vadīšanas, iesaistes, motivēšanas un novērtēšanas, mentoringa, komandas sadarbības un komunikācijas jomās latviešu, angļu un krievu valodā.

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes maģistra grāds organizāciju psiholoģijā;
 • augstākās filoloģiskās izglītības diploms Latvijas Universitātē; 
 • zināšanas papildinājusi gan Latvijā, gan Apvienotajā Karalistē;
 • Starptautiskās Kouču federācijas (International Coach Federation) sertifikāts indivīdu un komandas koučingā.

Profesionālā attīstība:

 • AS “BTA” personāla departamenta direktore;
 • SIA “Pikal un Partneri” reklāmas nodaļas vadītāja;
 • AS “Marika” prezidenta asistente un personāla speciāliste;
 • SIA “Alfa” klientu konsultante;
 • darbojusies Latvijas Organizāciju psiholoģijas biedrības valdē.

Kas Jums visvairāk patika Olgas vadītajās apmācībās?

 • Ir radusies pārliecība par pareizu mērķu izvēli. Iegūta pārliecība par saviem spēkiem (pārliecinātāka). Iegūtas zināšanas pašizaugsmei. (Korporatīvais kurss “Vadītāju skolas treneru kurss Efektīvs veikala vadītāja darbs ar kolektīvu”)
 • Grupu darbs, kas palīdzēja pašam iesaistīties un izprast savus trūkumus un zināšanas. (Korporatīvais kurss “Vadītāja loma un atbildība”)
 • Pasniedzēja ļoti kompetenta, izmantoja dažādas pieejas, lai nodarbība būtu interesanta. (Korporatīvais kurss “Vadītājs kā attīstītājs (koučs)”)