Vija Tirzmale

Vija Tirzmale

Lietišķās etiķetes pasniedzēja, trenere un konsultante ar vairāk nekā 10 gadu praktisko pieredzi.

Šobrīd ir starptautiskās labdarības organizācijas “Ronald McDonald House Charities” Latvijas pārstāvniecības valdes locekle un attīstības direktore, kā arī vieslektore Latvijas Universitātē. Ir “Amerikas tirdzniecības palātas” Latvijā (AMCHAM), “Britu tirdzniecības palātas” Latvijā (BritCham) un “Ārvalstu investoru padomes” Latvijā (FICIL) locekle.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2014. gada. Latviešu, angļu un krievu valodā konsultē par biznesa ētikas, uzņēmumu ilgtspējas indeksa, filantropijas, kā arī lietišķās etiķetes jautājumiem.

Izglītība:

  • bakalaura grāds izglītības zinātnēs Latvijas Universitātē;
  • Newport Salve Regina University un Kellogg School of Management lekcijas ASV.

Profesionālā attīstība:

  • valsts diplomātiskais korpuss ASV;
  • koordinatore Latvijai 90 birojā un biedrībā “Papardes Zieds”;
  • produktu vadītāja “Merck Sharp & Dohme”;
  • klīnisko pētījumu speciāliste uzņēmumā “ICON”;
  • vadījusi Pasaules Veselības organizācijas un UNDP projektus Latvijā.

Kas Jums visvairāk patika Vijas vadītajās apmācībās?

  • Guvu iedvesmu un zināšanas, kā labāk uzlabot darba vidi, komunikāciju ar kolēģiem. Kā radīt pirmo iespaidu un risināt konflikta situācijas. (Korporatīvais kurss “Lietišķā etiķete un darba organizēšana biroja administrācijai”)