Zane Daudziņa

Zane Daudziņa

Skatuves mākslas un runas konsultante un pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi.

Šobrīd ir aktrise, runas konsultante un docente Latvijas Kultūras akadēmijā.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2004. gada. Izstrādājusi un vada apmācību kursus "Publiskā uzstāšanās", "Runas māksla" un "Pārliecinoša uzvedība" latviešu, angļu un krievu valodā.

Izglītība:

  • doktorantūras studijas Latvijas Kultūras akadēmijā (izstrādā promocijas darbu "Aktieru runa latviešu teātrī 20./21. gadsimta mijā");
  • maģistra grāds mākslās skatuves runas pedagoģijas specialitātē Latvijas Kultūras akadēmijā; 
  • augstākā filoloģiskā izglītība latviešu valodas un literatūras specialitātē Latvijas Universitātē;
  • zināšanas pilnveidojusi Māstrihtas Vasaras universitātē un Utrehtas Vasaras skolā Nīderlandē, Odina teātrī Dānijā un citos.

Profesionālā attīstība:

  • Jūrmalas bērnu teātra režisore;
  • teātra-kluba "Hamlets", Jaunatnes, Jaunā Rīgas un Akadēmiskā Raiņa Dailes teātra aktrise.

Kas Jums visvairāk patika Zanes vadītajās apmācībās?

  • Kurss saturēja visus svarīgākos elementus, kas man bija nepieciešami publiskās runas uzlabošanai. (Korporatīvais kurss "Veiksmīga komunikācija un publiskā runa: personīgo resursu izmantošana")
  • Bija viegli klausīties & interesanti. Saņēmu atbildes uz visiem saviem jautājumiem. (Korporatīvais kurss "Trainer`s Ethics and Personality")
  • Treniņš bija ļoti interesants. Labi praktiskie uzdevumi. Manam darbam ļoti noderīgas nodarbības. (Korporatīvais kurss "Manager`s Personality")