Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks? / Rasmuss Filips Geks

Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks? / Rasmuss Filips Geks

Kritiskā domāšana ir svarīga ikvienam cilvēkam, kurš vēlas proaktīvi uzņemties atbildību par savu dzīvi un lēmumiem, taču jo īpaši vadītājiem, kuru lēmumiem ir ietekme uz citu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības dzīvi kopumā. Kritiski domājošas organizācijas novērš kļūdas pirms tās ir notikušas un dara to ar procesu palīdzību.

16. augustā norisinājās Facebook LIVE pasākums, kur kopā ar Rasmusu Filipu Geku runājām par tēmu: “Cik vērts ir kritiski domājošs darbinieks”.

Rasmuss Filips Geks ir argumentācijas un kritiskās domāšanas treneris. Šobrīd strādā kā padomnieks tehnoloģiju un rīcībpolitikas jautājumos Rīgas domē. Rasmuss ir Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" valdes loceklis, tās ietvaros vada argumentācijas un kritiskās domāšanas darbnīcas, piedalās dažādos izglītības un debašu kultūras attīstības projektos. Bijis domnīcas PROVIDUS pētnieks un tiesnesis starptautiskās debašu sacensībās. TRIVIUMS vada kritiskās domāšanas un argumentācijas treniņus latviešu un angļu valodā.

Sarunā runājām par: 

 • kas ir kritiskā domāšana organizācijās;
 • kā dominēt konstruktīvās diskusijās;
 • organizāciju ieguvums, investējot darbinieka kritiskās domāšanas prasmju apgūšanā;
 • biežāk sastopamās kļūdas. Kā tās novērst;
 • kā atpazīt manipulāciju ar faktiem un argumentiem.

Rasmuss sniedza atbildes arī uz klientu iesniegtajiem jautājumiem.

 • Kā atpazīt kritiskās domāšanas prasmes citos?
 • Ko personāla vadītāji vai vadītāji var darīt, lai trenētu savos darbiniekos kritisko domāšanu?
 • Vai var būt tā, ka kritiskās domāšanas ir par daudz un jau ir pārsniegtas robežas?

Ja vēlaties iegūt atbildes uz šiem jautājumiem, aicinām noskatīties sarunu ar Rasmusu.

! Ja pēc sarunas radās vēlme attīstīt savas kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmes vai investēt savos darbiniekos šo zināšanu iegūšanā, tad aicinām apmeklēt Rasmusa Filipa Geka kursu "Kritiskā domāšana un argumentācija", kurš norisināsies 27. augustā.

Iegūstiet prasmes, kas ļaus:

 • modelēt labus argumentus, atpazīt trūkumus argumentācijā, loģiski un strukturēti izklāstīt argumentu pamatojumu, kā arī atrast argumentam nepieciešamos pierādījumus;
 • pārbaudīt pierādījumu avotus un ticamību, atpazīt dažādus pierādījumu veidus, novērtēt pierādījumu kvalitāti un nozīmi lēmumu pieņemšanā;
 • atpazīt loģikas kļūdas citu argumentācijā un izvairīties no loģikas kļūdu pieļaušanas;
 • konstruktīvi atspēkot citu un kritiski novērtēt savu argumentāciju. Kursa programmu lasiet šeit