Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante Maija Āboliņa-Tomsone pievienojusies TRIVIUMS komandai

Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante Maija Āboliņa-Tomsone pievienojusies TRIVIUMS komandai

Maija ir 8 gadu pieredze ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomās, vadot apjomīgus starptautiskus CSR (Corporate Social Responsibility) projektus un izstrādājot ilgtspējas stratēģijas vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem. Sadarbojusies un sniegusi atbalstu tādiem uzņēmumiem kā Samsung Electronics, Neste, Moller Auto Baltic, Amoralle Level Up, Given, Spice, Bonava u.c. uzņēmumiem.

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Klienti arvien biežāk savu izvēli par labu kādam zīmolam balsta uz to, kādu ietekmi uz vidi zīmols rada un cik sociāli atbildīgs tas ir savā darbībā.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā.

Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets.

Ilgtspēja paver daudzas iespējas, tostarp:

  •  jaunas stratēģiskas pieejas finanšu piesaistei un attīstībai;
  •  efektivizēt uzņēmuma darbību;
  •  saskatīt jaunas izaugsmes iespējas un / vai attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus;
  •  palielināt konkurētspēju;
  •  piesaistīt profesionālu un augsti kompetentu darbaspēku;
  •  uzlabot uzņēmuma reputāciju;
  •  veidot lojālas attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem;
  •  radīt reālu pozitīvu ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem.

Vairāk par Maiju uzziniet šeit.