Jolanta Cihanoviča par tēmu “Izaugsmes domāšana un tās nozīme uzņēmuma panākumos’’

Jolanta Cihanoviča par tēmu “Izaugsmes domāšana un tās nozīme uzņēmuma panākumos’’

Kas atšķir cilvēkus, kuri mūsdienu dinamiskajā un nepastāvīgajā vidē spēj gūt panākumus, un tos, kuri nespēj?

2006. gadā tika izdota vispārdotākā un pasaules slavu iemantojusī Kerolas Dvekas grāmata “Mindset: The New Psychology of Success”, kurā autore skaidro savas ilggadējās pētniecības rezultātā radīto teoriju par diviem pretējiem konceptiem – fiksētu domāšanu jeb “fixed mindset” un izaugsmes domāšanu jeb “growth mindset’’. Apjomīgajā pētījumā autore apskata šos divus skatījumus un iemeslus, kāpēc cilvēkiem piemīt viens vai otrs. Pētījumi rāda, ka cilvēkam piemītošais skatījums kļūst izšķirošs situācijās, kad sastopamies ar izaicinājumiem un sarežģījumiem.

Cilvēki, kuri uzskata, ka viņu talantus un spējas var attīstīt (ar smagu darbu, labām stratēģijām un citu ieguldījumu), ir izaugsmes domāšanas veids. Viņi mēdz sasniegt vairāk nekā tie, kuriem ir fiksētāks domāšanas veids (tie, kas uzskata, ka viņu talanti un spējas ir iedzimtas dāvanas). Tas ir tāpēc, ka viņi mazāk uztraucas, vai izskatās gudri, kā arī ieguldās vairāk enerģijas mācībās.

Kad uzņēmumi pieņem izaugsmes domāšanas veidu kā vērtību, viņu darbinieki ziņo, ka jūtas daudz iesaistītāki un apņēmīgāki; viņi saņem arī lielāku organizatorisko atbalstu sadarbībai un inovācijām.

Piedāvājam noskatīties sarunu, kur kopā ar psiholoģi un starptautiski atzītu vadības konsultanti un treneri Jolantu Cihanoviču runājām par tēmu “Izaugsmes domāšana un tās nozīme uzņēmuma panākumos’’.

Sarunā pievērsāmies šādiem jautājumiem:

  1. Ko nozīmē fiksēta un ko izaugsmes domāšana. Kā tās ietekmē cilvēka personību un izaugsmi?
  2. Vai izaugsmes domāšana ir attīstāma?
  3. Kāds ieguvums no izaugsmes domāšanas ir indivīdam un uzņēmumam?
  4. Kā vadītājiem to nodot saviem darbiniekiem?

Pieredzes bagātas ekspertes atbildes uz šiem jautājumiem, piemēri un vērtīgi ieteikumi. Tas viss šajā tikšanās reizē.