Jānis Dirveiks biznesa forumā ''Ilgbūtība'' par Agile principu pielietošana personāla un organizācijas ilgtspējai

Jānis Dirveiks biznesa forumā ''Ilgbūtība'' par Agile principu pielietošana personāla un organizācijas ilgtspējai

Jānis Dirveiks veiksmīgi piedalījies biznesa forumā ''Ilgbūtība''.

Caurspīdīgums, godīgums, uzticība, atbalsts un fokuss uz būtisko - vērtības, kuras vieno Jāni un Agile.

Šobrīd Jānis ir daļa no strauji augoša Londonas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmuma, bet darba dzīvi īsteno no Lisabonas. Tāpēc Jānis forumā piedalījās attālināti, taču šajos laikos tas vairs nav tik pārsteidzoši. Gandrīz viss ir iespējams, no jebkuras pasaules valsts.

Forumā Jānis runāja par tēmu ''Agile principu pielietošana personāla un organizācijas ilgtspējai". Viņa tēma bija ļoti aktuāla, jo par Agile principu pielietošanu praksē runāja vairāki vadošie Latvijas uzņēmumi.

Jānis par tēmu saka: "Darbinieku vēlme pēc stabilitātes un paredzamības var šķist nesavienojama ar organizācijas interesēm, nepieciešamību mainīties un pielāgoties jauniem tirgus apstākļiem. Darba apjoma un prasību pieaugums, stress un neziņa var ietekmēt darbinieka labbūtību un veicināt izdegšanas risku. Tas, savukārt, atstāj iespaidu uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu." Jānis dalījās ar to, kā Agile principu pielietošana praksē atrisina šīs un citas organizācijas vadītāju dilemmas un izaicinājumus.

Izskatās, ka Agile principu pielietošana ir un būs arvien populārāka. Kāpēc? Šobrīd uzņēmumos arvien vairāk sāk apzināties komandas labbūtības nozīmīgumu. Ir apzināts tas, cik svarīgi parūpēties par katru komandas biedru, lai katrs ikdienā jūtas gandarīts par paveikto un entuziastisks par to, ko ikdienā paveic. Darbinieku labsajūta ietekmē darbinieka efektivitāti un kvalitāti. Rezultātā šādi darbinieki nodrošina uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanu.

Būtiskākie ieguvumi Agile pieeju ieviešanā produktu attīstībā un projektu vadībā ir zibenīga pielāgošanās izmaiņām tirgū, regulāri apmierināts klients, samazināti riski un pastāvīga komandas darba uzlabošana.

Paldies Jānim par profesionālo un kompetento uzstāšanos!