Jauna kursa programma "Izdegšana darbavietā – 21. gs. slimība. Cēloņi un risinājumi"

Jauna kursa programma "Izdegšana darbavietā – 21. gs. slimība. Cēloņi un risinājumi"

Izdegšanu piedzīvo arvien vairāk strādājošo.

Jaunākie statistikas dati pēc Benu aptiekas Veselības monitoringa Latvijā liecina, ka vairāk nekā puse (58%) iedzīvotāju saskaras ar izdegšanas pazīmēm, kas liek domāt, ka izdegšanu izjūt arvien vairāk strādājošo, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, pieredzes vai amata.

Tā kā izdegšana ir emocionāla, fiziska un psiholoģiska izsīkuma stāvoklis, ko izraisa pārmērīgs un ilgstošs stress, tā ir ne tikai indivīda psihiskās, fiziskās veselības un dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors, bet arī sociāls fenomens, kas būtiski ietekmē darba efektivitāti.

Aicinām investēt sevī un savos darbiniekos, apmeklējot kursa programmu "Izdegšana darbavietā – 21. gs. slimība. Cēloņi un risinājumi", kuru vada TRIVIUMS trenere Maija Dobele.

Kursā saņemsiet zināšanas, praktiskas iemaņas un ikdienā pielietojamas metodes stresa pārvarēšanas un profesionālās izdegšanas riska samazināšanai darbavietā.

Ieguvumi

  • Jaunu zināšanu, praktisku iemaņu apguve. Efektīvu, ikdienā praktiski pielietojamu metožu izmēģināšana emocionālās labbūtības veicināšanai fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā kontekstā.
  • Psihoemocionālā riska jeb stresa situāciju atpazīšana, novēršana vai samazināšana. Darbinieku iekšējo resursu (spēju, iemaņu, prasmju) pilnveidošana situācijās, kurās var palīdzēt tikt galā ar stresu.
  • Izpratne par izdegšanas riska faktoriem, pazīmēm un sekām, to ietekmi gan uz darbinieku emocionālo labbūtību, gan organizācijas funkcionēšanu, un to savstarpējā mijiedarbība.
  • Darba vides faktoru apzināšana, kas veicina izdegšanu. Izdegšana COVID-19 pandēmijas kontekstā.
  • Sevis iepazīšana, savu vajadzību noteikšana, iekšējo resursu apzināšanās. Līdzsvars starp darba un privāto dzīvi.
  • “Izdegšanas aptaujas” aizpildīšana sava izdegšanas līmeņa noteikšanai.

Aicinām jūs savā darba plānā katru dienu ieviest vēl vienu darba uzdevumu - parūpēties par saviem resursiem.

Kurss noderēs ikvienam interesentam, kas vēlas izjust pozitīvo emociju ietekmi uz darba efektivitāti.

Kursa programmu atradīsiet šeit