Kļūda ir kļūda tikai tad, ja mēs  no tās neko nemācāmies – Linda Saulīte

Kļūda ir kļūda tikai tad, ja mēs no tās neko nemācāmies – Linda Saulīte

Autentiskās līderības kurss visupirms sniedz drosmi būt pašam, būt atvērtam un pozitīvam ar citiem cilvēkiem. Iedvesmu. Sevis lielāku apzināšanos un drosmi dzīvot.

Valda tāds priekštats, ka autentisms nozīmē tiesības vai atļauju būt tādam kāds es esmu, bet būtībā autentisms nav par to. Autentisms ir sevis apzināšanās – kā cilvēka, kā personības, kā vadītāja un kādu ietekmi es atstāju uz citiem cilvēkiem.

Pirms 5 gadiem Linda būtu gribējusi zināt, ka nevajag baidīties no kļūdām, jo kļūdas tas ir labi. Būt drosmīgai, būt atvērtai. Zināt, ka dzīve ir tāds ļoti interesants un iedvesmojošs ceļojums.