Kritiskās domāšanas treneris Juris Baltačs piedalījas konferencē ''Skolotājs ir Personība''

Kritiskās domāšanas treneris Juris Baltačs piedalījas konferencē ''Skolotājs ir Personība''

Kamēr skolēni bija devušies rudens brīvdienās, tikmēr skolotājiem bija lieliska iespēja augt un attīstīties, lai kļūtu spēcīgāki un spējīgāki gan kā personas, gan kā skolotāji.

25. oktobrī Juris Baltačs bija viens starp tādām personām kā Kaspars Simanovičs, Zane Daudziņa un daudziem citiem, kuri iedvesmoja un veicināja izglītības nozares darbinieku attīstību konferencē ''Skolotājs ir Personība''. Juris skolotājiem novadīja nelielu treniņu ‘’Kā domāt kritiski un saglabāt draugus’’. Juris par šo pieredzi atsaucās ļoti pozitīvi - dalībnieki bijuši aktīvi, atbildējuši un iesaistījušies Jura dotajos uzdevumos. 

Konference ir Ziedoņa klases radīts pasākums, kura misija ir ne tikai piedāvāt interesantas mācību stundas, bet arī atbalstīt un iedvesmot skolotājus jēgpilnu sarunu pēcpusdienās. Sarunu cikls Skolotājs ir Personība jau kļuvis par apmeklētu un iemīļotu notikumu skolotājiem no visas Latvijas.

Ja rodas interese apgūt kritiskās domāšanas prasmes. Nākamais TRIVIUMS publiskais kurss ''Kritiskā domāšana un rīki labākai komunikācijai'' norisināsies 13.,14. decembrī.