Oktobra kalendārs

Oktobra kalendārs

7. oktobrī Olgas Dzenes SheXo Club workshop par izaicinājumiem mentoringa procesā

9. oktobrī Jāņa Dirveika kurss Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot

11. oktobrī Lindas Saulītes lekcija Riga Comm - Authenticity and the power of personality today

23., 24. oktobrī Kristas Vāveres kurss Pārliecinoša prezentācija © (angļu valodā)

30. oktobrī Ievas Vaines kurss Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni