Ko līderi var mācīties no pandēmijas laika? / Olga Dzene

Ko līderi var mācīties no pandēmijas laika? / Olga Dzene

Līdztekus ierastajiem izaicinājumiem, šis laiks ir radījis papildu izaicinājumus organizācijas līderiem:

  • nepieciešamību lavierēt pastiprinātas nenoteiktības apstākļos,
  • nepārtrauktas stratēģisko prioritāšu izmaiņas,
  • virtuālo komandas vadību,
  • pastāvīgu pielāgošanos augošai spriedzei,
  • pandēmijas hronisko stresu un izdegšanu.

Pateicoties pandēmijai, darbinieku labbūtība, mentālā un sociālā veselība globāli ir atzīta par reālu, nevis mistisku vērtību.

Lai apzinātos smagas pieredzes pievienoto vērtību un vairotu izpratni par mūsdienīgu efektīvu līderības pieeju, 12. janvāra Facebook LIVE pasākumā "Ko līderi var mācīties no pandēmijas laika?, balstoties uz pēdējiem starptautiskiem pētījumiem un praktisko pieredzi darbā ar vadītājiem, Olga Dzene pastāstīja par šādiem jautājumiem.

  • Ko līderi var mācīties no savas un citu vadītāju pieredzes?
  • Kas līderiem ir palīdzējis pandēmijas apstākļos izdzīvot pašiem un saglabāt savus darbiniekus?
  • Kādas jaunas līderības prasmes un pieejas šobrīd ir pieprasītas? Kas šobrīd zaudē aktualitāti?

Sarunas laikā tika sniegtas atbildes klausītājiem par to, kā veidot neformālo komunikāciju dažādās darba vietās, piemēram, uzņēmumā, kurā jānodrošina darba nepārtrauktība. Olga runāja arī par izdegšanas sindromu, jo ar izdegšanu saskarās arvien vairāk profesionāļu. Tika izcelta un pamatota arī labbūtības lielā nozīme. Olga izskaidroja un pamatoja to, cik svarīgi visai komandai zināt un sekot līdzi uzņēmuma vērtībām, virzoties uz priekšu šajā laikā. Tika pārrunāts par darbinieku iekļaušanas prasmes nozīmīgumu un to, cik svarīga darbiniekam šobrīd ir piederības sajūta. Olga padalījās ar piemēru, kā veidot sarunu, kādus jautājumus uzdot darbiniekam, lai veidotu saikni, noskaidrotu, kā darbiniekam klājas darbos un ārpus darba. Tika arī pieminēta pandēmijas laikā popularitāti ieguvusī Līdzjūtīgas līderības pieeja, kuru nāksies piekopt arvien vairāk līderiem, jo darbiniekiem tā nepieciešama. 

''Pandēmijas stress'' - arī par šo terminu Olga pastāstīja. 

Olga Dzene ir līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere un koučs ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās. 

Konsultē kompetenču modeļa izveidē, ieviešanā un kompetenču novērtēšanā, darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, darba izpildes vadības jomā, personāla attīstības sistēmu izveidē. Mācības vada latviešu, angļu un krievu valodā.

Kā sertificēts un aktīvi praktizējošs koučs strādā ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts organizācijās.

Zemāk dažas no sarunas laikā pieminētajām kursu programmām: