Organizācijas dizains praksē

Organizācijas dizains praksē

Jebkuram veiksmīgam uzņēmumam kādā tā izaugsmes ceļa posmā ir bijis jāizdomā tā organizatoriskā struktūra. Ātri mainīgo tirgus apstākļu dēļ organizāciju dizains kļūst par regulāru, nepārtrauktu darbu. Tā nav tikai organizāciju struktūru un procesu radīšana, bet gan nepārtraukta pielāgošanās, organizācijas vīziju pārvēršot realitātē. Šajā rakstā Jānis Dirveiks dalās pieredzē par organizāciju dizaina teorijas piemērošanu praksē.

 

https://janisdirveiks.com/organisationa-design/