Izdevība palielināt uzņēmuma konkurētspēju un darbinieku efektivitāti

Izdevība palielināt uzņēmuma konkurētspēju un darbinieku efektivitāti

Esam viens no LTRK partneriem, kas īsteno nodarbināto apmācības projekta Produktivitātes Evolūcija 2 ietvaros.

Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu izaugsmi un valsts ekonomikas attīstību, LTRK īsteno nodarbināto apmācību projektu "LTRK netehnoloģisko apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/001), programmas 1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti ietvaros.” jeb Produktivitātes Evolūcija 2, ar mērķi komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Projekta ietvaros tiek atbalstītas netehnoloģiskās apmācības, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts līdz 70%.

Mūsu komanda projektu ietvaros cenšas mācības maksimāli pielāgot uzņēmuma un mērķauditorijas aktuālajām vajadzībām, saskaņā ar uzņēmuma un mācībām izvirzītajiem mērķiem. Tiek īstenotas tādas mācības kā ‘’Efektīva biznesa pārvaldība. Stratēģiskā plānošana’’, ‘’Inovatīva kultūra un vērtības uzņēmumā. Darba izpildes vadība mērķu sasniegšanā’’, ‘’Talantu piesaiste un vadība inovatīvā uzņēmumā. Zināšanu vadība’’, ‘’Pozitīvas klienta pieredzes dizains. Kas pievieno vērtību?’’, ‘’Efektīvas klientu attiecību vadības process. Komunikācija un informācijas aprite’’, ‘’Jauna produkta attīstība. Produkta vērtības pamatošana potenciālajam klientam’’ un citas. Galvenais mērķis ir veicināt mazo, vidējo un lielo uzņēmēju produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī nodrošināt uzņēmējus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku.  

Uzņēmumiem, kas vēlas būt konkurētspējīgi, jābūt nemitīgā attīstībā

TRIVIUMS speciālisti stāsta: “Pieaugot ātrumam, ar kādu mainās pasaule, uzņēmumiem, kas vēlas būt konkurētspējīgi, jābūt nemitīgā attīstībā. Mūsu motivācija un spēja būt atvērtiem, mācīties, pilnveidoties un virzīties uz priekšu nodrošina pastāvīgu attīstību, attiecīgi iespējas realizēties un vairot labsajūtu. Labsajūta nodrošina darbinieku motivāciju darboties un justies laimīgam darbā. Šāds darbinieks atstāj būtisku iespaidu uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu. Pieaugušo mācības nodrošina šo virzību. Mācību mērķis ir ne tikai jaunu zināšanu un prasmju gūšana, bet arī motivēšana, iedvesmošana, attieksmes, domu un ieradumu analizēšana. Tādēļ mācību process ar pieaugušajiem ir ārkārtīgi dziļš, komplicēts un vērtīgs.

Produktivitātes Evolūcija 2 – izdevība palielināt uzņēmuma konkurētspēju un darbinieku efektivitāti

Projekta ietvaros savas profesionālās zināšanas pilnveidoja uzņēmuma SIA “Scandic Fusion” darbinieki. Tā ir IT kompānija, kuras darbības sfēra ir Business Intelligence, datu analīzes rīku un datu noliktavu ieviešana sadarbības partneriem, un galvenā kompetence ir spēja ātri izprast klientu biznesu un piedāvāt labāko iespējamo risinājumu elegantā noformējumā. Mācībām pieteikties pamudināja nepieciešamība saglabāt uzņēmuma konkurētspēju strauji mainīgo tehnoloģiju vidē.

Uzņēmumā stāsta: “Mācības projektā Produktivitātes evolūcija 2 ir uzlabojušas darbinieka profesionālo kompetenci biznesa analīzē un prasību noskaidrošanā, kā arī cēlusi darba efektivitāti projektu ieviešanas laikā. Kursu laikā gūtās zināšanas ir uzlabojušas darbinieka produktivitāti, inovāciju iespējas un savstarpējo komunikāciju ar projekta komandu un klientu projekta gaitā. Noteikti iesakām izmantot izdevību, lai celtu uzņēmuma konkurētspēju caur darbinieka profesionālās kompetences paaugstināšanu un darba efektivitātes palielināšanu.”  

Uzņēmuma galvenie ieguvumi ir paaugstināta darbinieku motivācija un profesionalitāte

Arī uzņēmums SIA „HansaMatrix Pārogre” ir izmantojis iespēju uzlabot savu darbinieku profesionālo kvalifikāciju projektā Produktivitātes evolūcija 2. Tas ir strauji augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un pilnu ražošanas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma produktu klāstu veido datu tīklu iekārtas, interneta „ierīces” (Internet of Things), industriālās sistēmas un citas augstas pievienotās vērtības tirgus segmenta iekārtas. Tā kā viena no uzņēmuma vērtībām ir darbinieku profesionalitāte, ko var nodrošināt, apmācot darbiniekus un ceļot viņu kvalifikāciju, kompetences līmeni, dalība projektā bija iespēja un motivācija šo vērtību stiprināt.

Par iespēju piedalīties projekta Produktivitātes evolūcija 2 īstenotajās mācībās uzņēmumā stāsta: “Uzņēmuma galvenie ieguvumi ir paaugstināta darbinieku motivācija, darbinieku vēlme izmantot apgūtās zināšanas praktiskā darbā, tādā veidā sasniedzot mūsu uzņēmuma vienu no mērķiem - būt profesionāliem savā darbībā. Mēs rekomendējam šāda veida apmācības citiem uzņēmumiem, jo tās palīdz "izkāpt" no ikdienas rutīnas un darba steigas, paskatīties uz sevi mazliet no malas, mācībās apgūt jaunas metodikas, instrumentus, ko pielietot ikdienas darbā.

Arī jums ir iespēja pieteikties mācībām! 

Projekts Produktivitātes evolūcija 2 tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim, pieteikties mācībām iespējams jebkurā laikā. To var izdarīt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi produktivitate@ltrk.lv un norādot uzņēmuma nosaukumu, nozari, reģistrācijas numuru un interesējošās apmācības.