Ieguldījums tavā nākotnē

Ieguldījums tavā nākotnē

Vēlamies padalīties par vienu no iespējām, kuru iespējams izmantot finansējumu iegūšanā dažādiem projektiem - Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

ERAF finansē publiskas un privātas struktūras visos ES reģionos, lai mazinātu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības. Fonds atbalsta investīcijas, izmantojot specifiskas valsts vai reģionālas programmas.

2021.–2027. gadā fonds sniegs savu ieguldījumu, lai Eiropa un tās reģioni kļūtu:

  • konkurētspējīgāki un viedāki, pateicoties jauninājumiem, atbalstam, kas sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī digitalizācijai un digitālajai savienojamībai
  • zaļāki, noturīgi un ar zemām oglekļa emisijām
  • savienotāki, patiecoties uzlabotai mobilitātei
  • sociālāki – caur atbalstu efektīvai un iekļaujošai nodarbinātībai, izglītībai, prasmēm, sociālajai iekļautībai un vienlīdzīgai vispārējai veselības aprūpes pieejamībai, kā arī caur kultūras un ilgtspējīga tūrisma lomas nostiprināšanu
  • iedzīvotājiem tuvāki – caur atbalstu kopienu virzītai vietējai attīstībai un ilgtspējīgai pilsētattīstībai visā ES

Arī mēs TRIVIUMS esam izmantojuši šo iespēju un priecājamies par saņemto atbalstu.

SIA ''Triviums apmācība'' ir noslēdzis 16.09.2022. līgumu Nr. SKV-TL-2022/48 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.