Tūlīt jūs citēsiet paši sevi – Ruta Vītiņa

Tūlīt jūs citēsiet paši sevi – Ruta Vītiņa

“Bieži cilvēki vēlas izlikties labāki nekā viņi ir. It kā rādīt nevis sevi, bet kādu blakus personu, kura ir ļoti godīga, ļoti pareiza. …Cilvēku cenšanās būt perfektyiem bieži vien ir ļoti nopietns traucēklis. Viņi ļoti kritiski attiecas pret sevi, grib lai viss būtu perfekti. Viņi tik ideāli atceras tekstu, ko ir sarakstījuši. Tad es viņiem saku – tūlīt jūs citēsiet paši sevi.” – aktrise un runas pasniedzēja Ruta Vītiņa