Uz mācīšanos var skatīties daudz plašāk - Reinis Upenieks

Uz mācīšanos var skatīties daudz plašāk - Reinis Upenieks

Es joprojām ticu, ka jebkura organizācija var kļūt par organizāciju, kas mācās. Varam skatīties uz to tādā veidā, ka organizācija, kas mācās ir tāds, varbūt, ideālais stāvoklis, kad gan darbiniekiem, gan organizācijai kopumā mācīšanās ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tad, ja mēs pretī liekam jebkuru reālu organizāciju, tad mēs savā ziņā varam mēģināt nomērīt un saprast cik tad tālu no šī ideāla konkrētā organizācija ir. Ir iespējama izaugsme, kad mēs integrējam to, ka mācīšanās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. 

Uz mācīšanos var skatīties daudz plašāk, tas nav tikai tā, ka kāds ir pateicis, ka tagad mēs mācāmies, bet faktiski caur dažādu ikdienas organizācijas dzīvē notiekošu notikumu starpniecību mēs mācāmies.

Organizācijas psiholoģija interesējas un nodarbojas ar jautājumiem, kas skar indivīdus organizācijā un organizācijas dažādas grupas un pašu organizāciju kā tādu, ja tā varētu teikt, īpašu organismu. Gan kā jūtas individuāls darbinieks, ne tikai kā jūtas, bet kāda ir viņa efektivitāte, ko viņš paveic, cik daudz var izdarīt. Arvien vairāk organizāciju psiholoģija mūsdienās sāk transformēties, virzīties prom no merkantīlās efektivitātes - kā mēs varam izspiest vairāk no darbinieka, bet skatīties to lielākā kontekstā. Jāskatās uz daudz līdzvērtīgākiem pamatiem, kā darbinieks un organizācija ikdienas darbu procesā gan sniedz, gan saņem labāko. 

Iekšējie psihologi daudzās starptautiskās organizācijās ir jau tagadne, un tā noteikti ir arī nākotne. Tādi cilvēki ir vajadzīgi. 

Reiņa pieminētā TedX runa ir Itay Talgam: Lead like the great conductors, ko varat noskatīties zemāk.