Iespēja efektīvākai vadītāja potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai

Iespēja efektīvākai vadītāja potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai

Aicinām izmantot iespēju veikt vadības komptenču novērtēšanu pie līderības attīstības ekspertes Olgas Dzenes. Olga ir veikusi novērtēšanu Latvijas vadošo uzņēmumu valdes, augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem. 

Ikdienas sarunu valodā vārdu “kompetences” biežāk saprot ar tehniskām prasmēm, zināšanām vai pieredzi. Savukārt, biznesā un organizāciju vadībā ar vārdu “kompetences” tiek saprasts kā prasmju, attieksmju un zināšanu kopums un cilvēka spēju to pielietot caur savu rīcību mērķu sasniegšanai. Abas vārda nozīmes ir svarīgas. 

Biznesa kontekstā vadītāja uzvedības kompetences vienmēr ir saistītas ar rezultātu, tas nav “nice to have”!

Organizāciju vadībā par kompetencēm ir būtiski runāt šādos gadījumos:

 • uzņēmuma vērtību iedzīvināšana;
 • ikgadējā darbinieku novērtēšana un personāla attīstība;

 • kompetenču novērtēšana atlases procesā;

 • kompetenču attīstība.

Vairāk, kas ir kompetences, lasiet Olgas Dzenes rakstā.

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centrs ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu redzējumu par vadītāja stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām. Novērtēšanas process ir intensīvs sevis analīzes darbs eksperta vadībā ar standartizētām, ticamām un starptautiski atzītām novērtēšanas metodēm.

Novērtēšanas procesā ir kombinētas tādas metodes kā:

 • personības un motivācijas testi;
 • lomu spēles;
 • biznesa case;
 • kompetenču intervija;
 • motivācijas intervija;
 • u.c.

Vairāk par novērtēšanas procesu, lasiet Maijas Dobeles rakstā

Ieguvums organizācijai:

 • objektīva informācija par vadītāju esošo kompetenču līmeni;
 • iespēja efektīvākai vadītāja potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai;
 • precīzi noteiktas vadītāju attīstības vajadzības;
 • bāze tuvāko attīstības soļu un nepieciešamo investīciju plānošanai;
 • vadītāju iesaiste un motivācija, paaugstināta efektivitāte un jauda.

Individuālais ieguvums:

 • neatkarīga eksperta atgriezeniskā saite;
 • lielāka apzinātība, izpratne par savu potenciālu;
 • pašvērtējuma stiprināšana;
 • skaidrība par attīstības mērķiem un prioritātēm;
 • lielāka iesaiste un augstāka motivācija attīstībai.

Kāpēc investēt novērtēšanas procesā?

Saņemiet atbildi no TRIVIUMS klienta "Allnex Latvia'', kurš regulāri pielieto šo rīku vadītāju kompetenču novērtēšanā un attīstībā.

Olga Dzene ir līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere un koučs ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās. 

TRIVIUMS konsultē kompetenču modeļa izveidē, ieviešanā un kompetenču novērtēšanā, darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, darba izpildes vadības jomā, personāla attīstības sistēmu izveidē. Kā sertificēts un aktīvi praktizējošs koučs strādā ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts organizācijās.

Vairāk par Olgas profesionālo pieredzi un klientu atsauksmes, atradīsiet šeit

Pieteikties vadības kompetenču novērtēšanai variet šeit