Vadītāja piezīmes - atziņas

Vadītāja piezīmes - atziņas

Noslēdzies attālināto semināru cikls Vadītāja piezīmes - 3 attālinātas sesijas, kurās ar savu pieredzi dalījās Linda Saulīte, komunikāciju aģentūras grupas “Dentsu Aegis Network” vadītāja Latvijā, pieredzējusi vadības konsultante un koučs.  

Lindas atziņas pēc cikla: 

  • Spēja apstādināt mūsu automātiskās reakcijas, ātri atgūt mieru un stabilitāti, izaugt un palikt spēcīgākam cauri grūtībām ir šodienas vadītāja visvērtīgākā prasme. Starptautiskajos pētījumos un publikācijās šo dēvē par resilience leadership jeb izturības līderību.
  • 6 pamatbloki kā  sevis apzināšanās, perspektīva, garīgā veiklība, reālistisks optimisms, meistarība un ilgtermiņa gribasspēks ir vadītāja izturības pamatā.
  • Ir atšķirība starp pārdzīvot krīzi un izaugt jaunā potenciālā caur krīzi - šis veido vienu no svarīgākajām cilvēku prasmēm veiksmīgas un jaudīgas profesionālās un arī sociālās dzīves veidošanā.
  • Mums katram ir domāšanas slazdi, kas traucē efektīvi darboties krīzes un liela stresa apstākļos. To apzināšanās ir pirmais solis pretī iekšējam spēkam krīzes laikos.
  • Krīzēm ir vairākas stadiju un 2. stadija ir visbīstamākā. Vadītāja lielākais izaicinājums ir izvest komandu cauri šai stadijai. 
  • Vadītāja spēja “uzkāpt balkonā” krīzes vidū ir būtiskākais solis perspektīvas iegūšanā un kvalitatīvu lēmumus pieņemšanā.
  • Empātija, godīgums, izlēmība, došanās uz priekšu dienu pa dienai ar skatu  ilgtermiņā ir šodienas vadītāja kvalitāte.
  • Krīzes brīžos uz vadītāju skatās visi. Svarīgi apzināties, ko mēs demonstrējam ar savu rīcību un vārdiem.
  • Neskaidrībā ir jāpieņem lēmumi un jāattīsta tolerance pret nezināmo. 8 domāšanas slazdu apzināšanās ir solis uz to.
  • Būt vadītājam krīzes laikos dažreiz ir vientuļi, grūti un trauksmaini, bet nenoliedzami ļoti piepildīti un attīstoši, ja apzinamies savu iekšējo spēku jeb resilience, spējam emociju reakcijas pārslēgt uz domāšanas centru, atpazīstam mūsu domāšanaa slazdus un , galvenais, zinam, kāpēc gribam to izdarīt - izvest komandu cauri krīzes posmiem, kopā paliekot stiprākiem.