Veiksmīgi norisinājies meistarklašu cikls ''Līderības dažādās sejas''

Veiksmīgi norisinājies meistarklašu cikls ''Līderības dažādās sejas''

Līderības attīstības tendences un aktualitātes, vadība neskaidrības apstākļos, sistēmiskās domāšanas praktiskā pielietošana, personīgais zīmols un tā izkopšana - tā ir tikai daļa no tēmām par kurām dalījās mūsu eksperti.

Divas dienas, 10 augsta līmeņa un starptautiski atzīti eksperti, teorija un prakse. Abu dienu saturs atšķīrās, taču kopsaucējs bija - prasmes un zināšanas, bez kurām neiztikt mūsdienīgam vadītājam, kurš vada neskaidrības laikos. Sauciet šos laikus kā tīk - VUCA, RUPY jeb BANI, tie ir un tie turpināsies vēl ilgi. Tāpēc arī mēs radījām šo programmu, jo vēlējāmies sniegt maksimālu atbalstu, zināšanas un prasmes, lai vadītāji prastu vadīt šajos laikos. Svarīgi un pāri visam – neaizmirstot parūpēties arī pats par sevi. 

Kas ir būtiski vadīšanā šajos laikos?

 • Atvērtība jaunajam un gatavība eksperimentēt.
 • Ātrums.
 • Izaugsmes domāšana un nepārtraukta mācīšanās.
 • Apzinātība un refleksija.
 • Atgriezeniskās saites meklēšana.
 • Sadarbība un tīklošanās jeb networking. 
 • Un kā Nr. 1 ir izvirzījusies - RŪPES PAR SEVI UN LABBŪTĪBA.

Runājot par labbūtību, Olga Dzene izcēla to, ka labbūtības ir vairākas, ne tikai mentālā. Vēl ir finansiālā, sociālā, fiziskā un karjeras labbūtība. Tās visas ir svarīgas, rūpējoties par savu un savu darbinieku labbūtību.

Kādas ir TOP 10 prasmes (Forbes, 2022)

 1. Motivēšana
 2. Darbinieku potenciāla veicināšana
 3. Iedvesmojoša uzticība
 4. Atbildības uzņemšanās un atteikšanās
 5. Stratēģiskā domāšana
 6. Mērķu un gaidu noteikšana ikvienam
 7. Atgriezeniskas saites saņemšana un sniegšana
 8. Komandas veidošana
 9. Pozitīvisms
 10. Autentiskums

Mūsu eksperte Jolanta Cihanoviča savu meistarklasi nobeidza ar šo teicienu When something goes wrong in your life just yell 'PLOT TWIST', and move on. Tas raksturo attieksmi ar kuru vadīt un dzīvot šajos laikos. Viss ir mainīgs, nekas nav patstāvīgs. Tāpēc esiet gatavi pārmaiņām, un ja notiek PLOT TWIST jeb sižeta pavērsiens, turpiniet virzīties uz priekšu, mēģinot citus paņēmienus, meklējot citus risinājumus. Un te jāņem vērā, ko teica līderības eksperte Olga Dzene – Good Leaders Never Stop Learning (Labi līderi nekad nebeidz mācīties). Ir un būs jāmācās! 

Un ja neizdodas izkustināt savu komandu pārmaiņām, ieviest kaut ko jaunu, nebijušu, tad ziniet, ka cilvēks tam vienkārši neredz jēgu. Jums kā vadītājam ir jādod izpratne par to - kāda tam jēga, ko tas dos uzņēmumam un pašam darbiniekam. Būtiski ir prast efektīvi nokomunicēt, nepieņemt par pašsaprotamu to, kas Jums kā vadītājam tas tā šķiet. 

Mūsu TRIVIUMS kopīgais secinājums.‘’Ar sevi ikdienā ir jāstrādā un regulāri. Tam jākļūst par ieradumu. It sevišķi šajos mainīgajos VUCA laikos''.

Izturību, pacietību un veiksmi visiem! 

Vairāk par programmas saturu un atsauksmes, meklējiet šeit.