Attālinātā klientu konsultēšana

Attālinātai komunikācijai ar klientu ir savas priekšrocības, taču arī daudz izaicinājumu. Kad tiekamies ar klientu klātienē, savā darba vietā, mēs gandrīz pilnībā kontrolējam situāciju, darbojamies savā spēles laikā un ar saviem noteikumiem. Savukārt, kad komunikācija ar klientu notiek attālināti, mūsu kontroles iespējas ir daudz mazākas. Gadās, ka klients mūs redz, bet pats vēlas palikt neredzams, notiek dažādas tehniskas ķibeles un aizķeršanās, pie kam ne vienmēr skaidrs, kas izraisījis problēmu, un tamlīdzīgi.

Šajā treniņā – par to, kā neapjukt un maksimāli izmantot tehniskās iespējas, koncentrējoties uz galveno – pārliecinošu, profesionālu un rezultatīvu sarunu ar klientu.

Kursa mērķis: Profesionāli sagatavot dalībniekus jaunam procesam -  attālinātai klientu konsultēšanai.

Ieguvumi: 

  • zināšanas par attālinātas komunikācijas specifiku un likumiem
  • mērķtiecīgāka komunikācija un labāka sarunu vadības prasme
  • elastīgāka spēja profesionāli un pārliecinoši reaģēt dažādās situācijās
  • lielāka pārliecība par saviem spēkiem, precīzāks izteiksmes veids

Ilgums: 2 + 2 stundas

Darba forma: Interaktīva, praktiska darba forma – nelielas lekcijas, diskusijas, praktiski vingrinājumi individuāli un mazās grupās.

Programma: 

1. diena:

Ievads. Iepazīšanās. Vienošanās par komunikācijas noteikumiem, tehniskās instrukcijas.

1. Attālinātā komunikācija. Iespējas un izaicinājumi. “Zelta likumi”.
Grupu darbs, mini-lekcija ar praktiskiem piemēriem, diskusija.

2. Kā justies pārliecinoši un radīt iespaidu?
Mini-lekcija, diskusija, individuāli praktiski vingrinājumi.

3. Kā plānot un sagatavoties attālinātai sarunai ar klientu? Tehniskie un saturiskie priekšdarbi.
Mini-lekcija ar praktiskiem piemēriem, diskusija.

4. Konsultāciju sarunu treniņš mazās grupās.
Pieredzes analīze, kopsavilkums.

2. diena:

5. Problēmsituācijas attālinātajā komunikācijā. Kā risināt? Dažādi scenāriji
Diskusija, gadījumu analīze, kopsavilkums.

Kopsavilkums. Noslēgums. Padomi un ieteikumi.

Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM vietnē. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.