Darba efektivitāte un produktivitāte

Pieejams ERAF līdzfinansējums LIKTA IKT apmācību projekta ietvaros.

  Darba efektivitātes jēdziens no resursu viedokļa un darba produktivitātes jēdziens no spēju viedokļa lielā mērā atkarīgs no laika plānošanas gan darba, gan personīgās dzīves norisēm. Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. 

  Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.

  Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.

  Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.

  Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

  Darba metode: mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi. 

  Saturs:

  • laika plānošanas pamatprincipi; 
  • darbību plānošana. Ilgtermiņa un īstermiņa plāni;
  • laika plānošana strādājot attālināti; 
  • iekšējie un ārējie efektīva darba traucēkļi; 
  • stresa vadības prasmes kritiskās situācijās; 
  • skaidru mērķu un prioritāšu noteikšana un ievērošana; 
  • darbu deleģēšanas prasmes; 
  • attieksmes un personiskā faktora nozīme. Kas veicina produktivitāti? 
  • laika menedžments komandā; 
  • kā saskatīt optimizācijas iespējas un izvērtēt nepieciešamību? Iespējamās kļūdas un riski;
  • individuālais laika plāns.

  Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

  Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

  Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

  Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!