Darbs ar "grūto" klientu

Komunikācijas prasmes ir spēja saprasties ar visdažādākajiem cilvēkiem, sadzirdēt viņu vajadzības un atrast tām optimālo risinājumu. Tas ir arī universāls rīks katra profesionāļa produktivitātei. Taču katram no mums palaikam gadās piedzīvot situācijas, kad mūsu profesionālisms tiek izaicināts – īpaši tas notiek, komunicējot ar tā saucamo "grūto" klientu.

Šis seminārs piedāvā dziļāk izpētīt "grūto" klientu fenomenu, sniedzot praktiskas atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kas ir kopējs visiem "grūtajiem" klientiem? Kādas komunikācijas stratēģijas un kā pielietot saskarsmē ar tiem? Kā pilnveidot savu personību, lai "grūtie" klienti saskarsmē kļūtu nevis par problēmu, bet izaicinājumu, kuru Jūs spējat konstruktīvi pieņemt un atrisināt?

Mērķauditorija: klientu apkalpošanas speciālisti.

Kursa mērķis: attīstīt prasmi komunicēt ar dažāda veida "grūtajiem" klientiem, novērst un risināt konfliktsituācijas.

Ieguvumi:

 • zināšanas par dažādiem saskarsmes partneru tipiem, komunikācijas stratēģijām ar tiem;

 • labāka spēja veidot sadarbības attiecības ar sarežģītiem komunikāciju partneriem;

 • labāka izpratne par savām stiprajām pusēm komunikācijā, kā tās attīstīt ikdienā.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Darba metode: interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē – apmācība tiek veidota, pamīšus sniedzot dalībniekiem teoriju, gadījumu analīzes, diskusijas un praktiskus uzdevumus individuāli un grupās. Seminārā tiek integrēti video treniņa elementi.

Programma:

1. Iepazīšanās:

 • darba kārtība, organizatoriskie jautājumi;

 • dalībnieku gaidas.

2. Efektīvas komunikācijas "zelta" likumi:

 • ko mēs sagaidām komunikācijā, un ko no mums sagaida citi – iekšējie un ārējie klienti, vadība;

 • komunikācijas racionālie un emocionālie aspekti. Kā tie ietekmē komunikācijas kvalitāti, produktivitāti.

3. Dažādi cilvēki, dažādi informācijas uztveres kanāli:

 • verbālā un neverbālā komunikācija;

 • dažādas cilvēku tipoloģijas;

 • temperamenta ietekme uz komunikācijas stilu.

4. "Grūtais" klients:

 • dažādi sarežģītu klientu tipi;

 • tiešie un netiešie faktori, kas provocē konfliktu;

 • prasme atpazīt sarunas biedrā "grūtā" klienta potenciālu un transformēt destruktīvo enerģiju sadarbībā.

5. Konfliktu risināšanas stratēģijas:

 • sarunas tehnikas;

 • emocionālās inteliģences potenciāls konstruktīva dialoga veidošanā;

 • iekšējā miera atgūšana intensīvas saskarsmes apstākļos.

6. Semināra nobeigums:

 • dalībnieku secinājumi, idejas tālākam darbam ar sevi, saviem kolēģiem;

 • individuālais rīcības plāns – konkrētas darbības, kuras tiks ieviestas dzīvē, sekojot semināra atziņām;

 • atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Patika mācību kursa organizācija, tēmas, kuras tika izrunātas. Ļoti daudz labu frāžu, ieteikumu, ko varēšu izmantot ikdienā. Noteikti piekopšu relaksācijas tehniku ar izelpu/ieelpu un sevis uzmundrināšanas pozu. Es esmu liels -> pārliecināts par sevi.
  • Brīvā atmosfēra, skaidra lietas būtība un atziņas, ko pati par sevi/savu darbu/grūto klientu varu saprast, identificēt un mainīt.
  • Viss bija interesanti, nevienu brīdi nebija garlaicīgi.
  • Dažādu pieredžu iepazīšana dažādos uzņēmumos. Atziņas, kas palīdzēja labāk izprast klientu uzvedību un rīcību.
  • Paldies par ļoti noderīgo kursu! 
  • Profesionāla vadītāja, prieks klausīties! 
  • Paldies par to, ka devāt kaut ko jaunu un atsvaidzināt zināmas lietas.
  • Atziņas, kuras var izmantot gan profesionālajā pieredzē, gan ikdienā.
  • Labi strukturēts kurss. Paldies!
  • Viss bija ļoti labi!