Efektīva klientu attiecību vadība

Pieejams ERAF līdzfinansējums LIKTA IKT apmācību projekta ietvaros.

Augsta klientu apkalpošanas kultūra ir faktors, kas ne tikai rada uzņēmumam labu slavu, bet arī veido patīkamu darba vidi un atmosfēru – gan klientiem, gan pašiem darbiniekiem. Un tas noteikti arī ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē klienta izvēli par labu konkrēta uzņēmuma piedāvājumam un veicina atkārtotu pirkumu.

Būt profesionālam nozīmē būt arī proaktīvam. Jo proaktīvāki jūs esat, jo vairāk saņem gan klients, gan jūsu uzņēmums. Būt proaktīvam nenozīmē uzbāzties. Tas nozīmē uzrunāt klientu, vadīt sarunu, aktīvi izzināt viņa vajadzības un sniegt vairāk, nekā klients ir gaidījis.

Mērķauditorija: klientu apkalpošanas speciālisti, pārdevēji, klientu apkalpošanā iesaistītu komandu vadītāji.

Kursa mērķis: sniegt un pilnveidot dalībniekiem zināšanas par efektīvu klientu attiecību vadību un komunikāciju ar klientu, lai rastu jaunus risinājumus gan ikdienišķām, gan izaicinošām klientu apkalpošanas situācijām.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Darba metode: interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē - apmācība tiek veidota gan balstoties uz teorētiskajām zināšanā, gan praktiskiem uzdevumiem, gadījumu analīzes un diskusijām. 

Saturs:

 • efektīvas klientu attiecību vadības pamata principi, standarti un vadlīnijas;
 • uz klientu orientēta klientu apkalpošana un serviss; 
 • komunikācijas nozīme un rīki; 
 • klientu apkalpošanas sarunas struktūra; 
 • izzināšanas un argumentēšanas praktiskie instrumenti; 
 • iebildumu apiešanas tehnikas;
 • komunikācijas nozīme un rīki klientu attiecību vadībā;
 • komunikācija kanālu veidi un lomas;
 • grūtās komunikācijas situācijas; 
 • personiskas attieksmes un motivācijas nozīme efektīvā klientu attiecību vadībā; 
 • personīgo resursu saglabāšana, stresa vadība.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!