Efektīva laika plānošana un darba organizēšana

4. jūn
potcp
9:30-17:00
Klātienē

210.00 EUR

Cena bez PVN

Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Ja sākotnēji laika plānošana tika attiecināta tikai uz darba vai biznesa aktivitātēm, tad laika gaitā šis jēdziens ir paplašinājies, iekļaujot arī personīgās dzīves norises. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.

Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.

Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.

Ieguvumi:           

 • zināšanas un izpratne par iekšējiem un ārējiem efektīva darba traucēkļiem;
 • apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšana un prioritāšu izvirzīšana;
 • zināšanas un prasme pielietot konkrētus plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, sasniedzot produktīvāku rezultātu;
 • stresa līmeņa samazināšanās darbā;
 • individuāls laika menedžmenta plāns katram dalībniekam.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi.

Programma:

1. Laika plānošanas pamatprincipi.

 • Laika strukturēšana un plānošana.
 • Laika plānošanas ieguvumi un zaudējumi.
 • Sevis motivēšana, uzsākot regulāru laika plānošanu.
 • Princips 80/20 – netradicionāla pieeja laika menedžmentā.

2. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā.

 • Mana attieksme – kāda tā ir, cik lielā mērā to apzinos, kā tā ietekmē manu produktivitāti un sadarbību ar kolēģiem.
 • Mana motivācija.
 • Proaktivitāte – darba ikdienā, attiecībās ar kolēģiem un privātajā dzīvē.

3. Laika plānošana un stress.

 • Vai stingrs laika plāns un pedantisms ļauj paveikt vairāk vai rada papildus stresu? 
 • Kā atrast optimālo pieeju laika plānošanā?
 • Kā vadīt savu stresu kritiskās situācijās un ikdienā?
 • Laika plānošana un darbība krīzes situācijās.
 • Emocionālā inteliģence prasmē vadīt savu laiku, vadīt sevi ceļā uz uzstādītajiem mērķiem.

4. Skaidri mērķi laika plānošanas kontekstā.

 • Kā skaidri mērķi palīdz taupīt laiku?
 • Vai es zinu savus mērķus?
 • Profesionālie un personīgie mērķi.
 • Ko vēlos paveikt un kad?

5. Prioritāšu noteikšana un ievērošana.

 • Kā es izvēlos veicamos uzdevumus?
 • Svarīgākie vai steidzamākie?
 • Personīgās un darba prioritātes, to saskaņošana.
 • Eizenhauera princips laika un prioritāšu plānošanā.
 • Izvairīšanās no nepatīkamu darbu novilcināšanas.

6. Darbu deleģēšana.

 • Psiholoģiskie šķēršļi.
 • Deleģēšanas riski un ieguvumi.
 • Produktīva deleģēšana.

7. Laika menedžments komandā un laika zagļi.

 • Kā mēs komunicējam par saviem plāniem ar komandas biedriem.
 • Atbildīga sadarbība.
 • Vai mēs apzināmies, kas „nozog” mūsu produktīvo laiku?
 • Vai mēs pamanām, kad „zogam” citu laiku?

8. Mans individuālais laika plāns (individuāls praktiskais darbs).

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana.
 • Man aktuālākie laika plānošanas jautājumi.
 • Rīcības plāna izstrāde produktīvākai laika vadībai.

9. Semināra noslēgums. Atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Vērtīgs saturs un ieteikumi. Pamācīja un atgādināja par to, kas jau itkā zināms, bet grūti ieviešanas ikdienā. Patīk, ka nebija tikai par to, kā plānot labāk, bet arī kā parūpēties par savu labsajūtu, jo tik tad jau visu var visu labi izdarīt. 
  • Bija ļoti jauka darba vide, aktīvas diskusijas, ļoti zinoša un patīkama pasniedzēja.
  • Patika viss – komunikācija ar pasniedzēju, citu kolēģu atziņas un darba pieredze. Atgriezeniskā saite. Informācija par literatūru, ko var izlasīt, lai labāk plānotu savu dienu un dzīvi.
  • Paldies liels par šo burvīgo semināru, kas salika punktiņus uz „i”. Bija prieks saprast, ka mana domu gaita ir pareizā virzienā. Paldies par extra instrumentiem!
  • Viss ļoti patika – esmu sajūsmā par izdales materiāliem un ieteikto literatūru.