Efektīva un mūsdienīga pieeja projektu vadībā

Neatkarīgi no tā, kas rakstīts amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādiem projektiem un projektu vadību.

Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas, pasūtījumu veikšana un piegāde – neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu sekmes šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par darbības pieeju un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai.

Šis ir intensīvs un praktisks kurss par efektīviem rīkiem ikdienas projektu vadībā. Kā arī – par to, kā neapjukt situācijās, kad projekti kļūst pārāk sarežģīti vai notiek vienlaicīgi.

Kursa gaitā dalībnieki tiek aicināti dalīties ar savām situācijām un projektiem, tādējādi bagātinot kursa saturu ar savu pieredzi, kā arī gūstot iespēju saņemt atgriezenisko saiti un ieteikumus no pieredzējuša trenera un citiem kolēģiem.

Mērķauditorija: Uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos.

Mērķis: Sniegt praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai.

Ieguvumi:

 • Izpratne par ikdienas projektu vadības struktūru, loģiku un saistītajiem aspektiem;
 • Praktiski rīki un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai;
 • Konkrētas rekomendācijas un uzlabojumi dalībnieku individuālajiem projektiem un ikdienas izaicinājumiem.

Kursa ilgums: 2 x 3 stundas

Darba forma: Mini-lekcija, piemēri, diskusijas, gadījumu analīze, praktiski vingrinājumi un reāla ikdienas projekta plānošanas piemēra izstrāde.

Programma:

1. PLAN

 • Projektu vadības posmi
 • Ieinteresētās puses (stakeholders) un to analīze
 • Projekta riski un to vadība
 • Projekta budžets / resursi
 • Projekta komanda
 • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) rīks projektu vadībā
 • Milestones noteikšana

2. DO

 • Milestones atsekošana
 • Iekšējā un ārējā komunikācija projektā
 • Vizuālā vadība
 • Projektu vadītāja iemaņas un rīki

3. CHECK

 • Projekta snieguma vadība
 • Galvenie darbības rādītāji, SMART un KPIs
 • Nepieciešamo izmaiņu apzināšana
 • Izvērtējums

4.  ADJUST / ACT

 • Projekta noslēgšana
 • Nepieciešamo izmaiņu ieviešana

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
  • Interesants, noderīgs kurss. Patika, ka tika pieminēti piemēri, lai izprastu sniegto informāciju.
  • Paldies! Padaudz teorijas, bet bija interesanti, jo Jānis parādīja arī konkrētus rīkus un metodes. 
  • Patika dalībnieku iesaiste. Noder, ka Jānis ir praktiķis, jo var padalīties ar pieredzi. 
  • Paldies, bija ļoti saturīgi.
  • Paldies! Ļoti vērtīgi, ir ko izvērtēt un ''izķert".
  • Paldies! Bija interesanti, viss salikās pa plauktiņiem. 
  • Paldies, Jāni par kursu! Bija interesanti un lietderīgi.
  • Man patika. Paldies! 
  • Bija lieliski un noderīgi. 
  • Ļoti labi. Paldies!