Efektīva vadītāja ABC - attālināts kurss

2. feb
potcp
10:00-13:15
3. feb
potcp
10:00-13:15
9. feb
potcp
10:00-13:15
10. feb
potcp
10:00-13:15

420.00 EUR

Cena bez PVN

Šajā kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti un produktivitāti.

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai.

Ieguvumi:

  • izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
  • zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanas instrumentiem;
  • prasme sniegt atgriezenisko saiti un motivēt darbiniekus;
  • labākas saskarsmes prasmes;
  • konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.

  Ilgums: 4 x 3 stundas

  Darba metode: Aktīva un interaktīva darba forma: kursā daudz diskusiju, lomu spēļu, praktisku uzdevumu, kuru analīzes gaitā dalībnieki gūs teorētisko ieskatu katrā no tēmām.

  Mērķauditorija: Vidējā līmeņa vadītāji ar nelielu pieredzi darbinieku vadīšanā.

  Programma:

  1. Vadīšana, vadības modeļi, vadības stili. Vadīšana kā ietekmēšana. Vadītāja tēls. Reāls un ideāls vadītāja tēls.


  2. Darba izpildes cikls un vadītāja lomas:

  • vadītājam nepieciešamās zināšanas;
  • tiešā vadītāja lomas darba procesa vadīšanā;
  • darba procesa analīzes veidi;
  • uzņēmuma, vadītāja un darbinieku savstarpējā uztvere, gaidas un bažas;
  • vadītāja izaicinājumi un iespējas.

  3. Vadītājam nozīmīgās prasmes un to attīstība:

  • kā izvirzīt mērķus, vienoties par izpildi un kvalitātes kritērijiem;
  • kā plānot mērķus un aktivitātes; operatīvā plānošana;
  • deleģēšana un pilnvarošana – kā maksimāli izmantot darbinieka spējas;
  • darba izpildes novērtēšana. Vai sasniegts plānotais rezultāts?
  • kā virzīt darbinieku uz attīstību.

  4. Saskarsme ikdienā. Pārliecināšana un ietekmēšana. Uzmanība, interese un motivācija. Konfliktu risināšana – māksla jautāt, atspoguļošanas priekšrocības:

  • racionālā un emocionālā saziņa;
  • verbālie un neverbālie saskarsmes instrumenti;
  • kas ir svarīgi darbiniekam?
  • kā klausīties aktīvi un kā – empātiski;
  • prasme argumentēt – kā runāt, lai tiktu sadzirdēts?

  5. Efektīvākie darbinieku motivēšanas veidi. Atgriezeniskā saite:

  • kā sagatavoties un vadīt sarunu ar darbinieku;
  • pozitīvā un negatīvā atgriezeniskā saite;
  • kā izteikt kritiku;
  • vadītāja emocijas un izjūtas kā palīgs/šķērslis atgriezeniskās saites sniegšanā;
  • uzslava kā motivators;
  • kā saņemt atgriezenisko saiti no darbiniekiem.

  6. Komandas darba organizēšana. Kā apzināties un efektīvi izmantot komandas resursus:

  • kā veidojas komanda;
  • lomas komandā, grupas sadarbība;
  • komandas veiksmīga attīstība – tās pamati, sastāvdaļas, spēles noteikumi;
  • sociālā kompetence – gatavība sadarbībai. Kā to veicināt?

  7. Vadītāja mentālā higiēna un individuālā kompetence:

  • vara, noslogotība, stress, dzīvesveids, veselība;
  • emocionālā inteliģence un empātija vadībā;
  • pašapziņa: jūtu apzināšana, precīzs pašnovērtējums, uzticēšanās sev;
  • pašregulācija: emociju paškontrole, spēja reaģēt, griba gūt panākumus, iniciatīvas spēja;
  • pozitīva domāšana un proaktīva rīcība. Kā veicināt darbinieku proaktivitāti?


  Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

  Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

  Atsauksmes
   • Lieliska pieeja mācību materiāliem (izdales materiāli, video, lomu spēles, kopēja un atsevišķa situāciju analīze). Paldies

   • Liels paldies pasniedzējai Jolantai! Esmu patīkami pārsteigta par apmācību kvalitāti. Pasniedzēja ļoti zinoša un ar bagātu pieredzi, kas palīdz uztvert informāciju no dažādiem aspektiem.

   • Patika tiešām viss. Līdz šim nevienam apmeklētajam kvalifikācijas paaugstināšanas kursam neesmu likusi tik augstu vērtējumu kā šim.

   • Man patika, ka kursa dalībnieki pārstāvēja dažādas nozares, līdz ar to bija iespēja uzzināt par dažādām situācijām, kā tajās rīkoties.

  Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
  Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat privātuma politikai.

  Piekrītu