Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā. Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.

Lekcijas mērķis: sniegt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja un ESG un kāpēc tā šodienas kontekstā ir tik aktuāla.

Ieguvumi:

 • izpratne, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, ar ko sākt, kā mērīt;
 • jauns rīks konkurentspējas veicināšanai.

Ilgums: 2 stundas.

Darba metode: informatīva lekcija ar piemēriem un noslēgumā jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju.

Mērķauditorija:

 • interesenti, kas vēlas gūt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja;
 • uzņēmuma vadītāji, kas apsver iespēju izskatīt un ieviest ilgtspējas un ESG aspektus uzņēmumā;
 • speciālisti, kas papildus saviem pienākumiem, pārņem arī ilgtspējas jautājumus un grib gūt priekšstatu par ilgtspējas un ESG tēmu tvērumu.

Programma

1. Ilgtspējas būtība un mērķis

 • Kas īsti ir ilgtspēja un ESG?
 • Kas ir aprites ekonomika?
 • Ar ko ilgtspēja atšķiras no sociālās atbildības?
 • Globālās tendences - kāpēc ilgtspēja šodien ir tik aktuāla? 

2. Kāpēc CO2 un siltumnīcefekta gāzes?

 • Klimatneitralitāte un net-zero (nulles emisiju) mērķis.
 • Kas ir siltumnīcefekta gāzes?
 • Kāpēc ir jāskaita CO2?
 • Kas ir GHG protokols un Science Based Targets?
 • Kas ir carbon offsetting, carbon market un carbon credits.

3. Ilgtspējas stratēģija

 • Kāpēc nepieciešama ilgtspējas stratēģija?
 • Kā veidot ilgtspējas stratēģiju?
 • Kādus mērķus izvirzīt?
 • Ar ko sākt?
 • Kā mērīt?
 • Kādi ir ziņošanas standarti?

4. Komunikācija

 • Kas ir zaļmaldināšana?
 • Kā veidot komunikāciju par ilgtspējas tēmām?
 • Kā veidot lojālas attiecības ar iesaistītajām pusēm.

5. Piemēri

 • Pasaules un vietējo uzņēmumu labie un sliktie piemēri.

6. Noslēgums. Jautājumi un atbildes

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Sirsnīgs paldies lektorei! Ļoti vienkārši par sarežģītām lietām, lai pēc pusotras stundas viss būtu pilnīgi skaidrs. Bija ļoti interesanti. 
  • Viegli, saprotami, aizraujoši par sarežģīto. Paldies! 
  • Ļoti noderīgi un izpratni veicinoši.