Adaptīvā līderība

Daniela Pavļuta viedokļraksts par Adaptīvās līderības izaicinājumiem

Efektīva līdera uzvedība strauji mainīgam laikam

Šobrīd pasaulē notiekošās pārmaiņas  - globalizācija, tehnoloģiju attīstība, specializācija, temps un dažādība - rada jaunus izaicinājumus arī biznesa organizācijām Latvijā. Vadītāju darbs kļūst arvien sarežģītāks, līdz ar to aug pieprasījums pēc augstākas raudzes vadības visos līmeņos. Aug pieprasījums pēc līderības.

Šī kursa autora izpratnē līderība, pirmkārt, ir loma un prasmju kopums, kas var izpausties jebkurā sabiedrības vai organizācijas līmenī. Tā ir loma, ko kāds uzņemas, nevis funkcija, kas kādam piemīt pēc ieņemamā amata vai amata apraksta. Līderības augstākā pilotāža ir spēja efektīvi īstenot līderību bez formālas varas – būt neformālam līderim uz savu prasmju un piemēra pamata.

Šajā programmā kā vēlamā līderības formula tiek piedāvāta Adaptīvā līderība – līdera prasme un spēja mobilizēt grupas (organizācijas, komandas) kopīga darba veikšanai, lai pārvarētu sarežģītas situācijas, virzītu uz risinājumu, kurš prasa adaptēšanos, pielāgošanos, veco vērtību un uzvedības pārvērtēšanu.

Programmas galvenais uzsvars ir uz to, lai izveidotu dalībniekiem skaidru, konceptuālu ietvaru, kas ļauj:

 • diagnosticēt adaptīvus izaicinājumus
 • uzņemties līdera lomu
 • izvēlēties situācijai atbilstošu reālu rīcības modeli, izmantot atbilstošas metodes, taktikas un rīkus

Kursa mērķis: Ar radošu pieeju, ar iesaistošām un dalībnieku pieredzē balstītām metodēm, un praktisko uzdevumu palīdzēt dalībniekiem apgūt praktiskas līderības prasmes lai sekmētu cilvēku, komandu un uzņēmuma adaptāciju, ātrdarbību un veiktspēju strauji mainīgos apstākļos.

Kursa ilgums2 mācību dienas grupā (6 mācību stundas katru dienu) + iespējamas individuālas konsultācijas/atgriezeniskā saite pēc vienošanās.

Mācību metodes: Programma integrē dalībnieku praktisko pieredzi individuāli un grupā, balstoties uz aktīvu līdzdalību – caur diskusijām, grupu analītisku darbu, praktiskiem uzdevumiem un gadījumu izpēti.

Šīs programmas metodes ir vērstas uz paliekošu iespaidu un pieredzes radīšanu programmas dalībniekiem. Programmas gaitā lekcijām ir atvēlēta salīdzinoši neliela vieta. Darba gaitā:

 • 25% Diskusijas un praktisku piemēru analīze no dalībnieku pieredzes
 • 25% Praktiskā uzdevuma (mājasdarba) īstenošana
 • 25% Lekcija par teoriju un metodēm
 • 25% Grupu darbs, situāciju modelēšana uz teorijas un metožu bāzes

Mērķauditorija: Visu līmeņu vadītāji, tie, kam nepieciešams vadīt grupas un komandas izaicinošu mērķu sasniegšanai, dažādu sarežģītu situāciju pārvarēšanai.

Galvenie programmas tematiskie bloki:

 1. Laba vadītāja un īsta līdera uzdevumu un rīcības atšķirības
 2. Līdera un līderības jēdziena izpratne. Dažādu pieeju un stila apzināšanās
 3. Diagnostiski, stratēģiski un taktiski risinājumi adaptīvās līderības efektīvai īstenošanai
 4. Pašsaglabāšanās prasmes līdera lomā, saglabājot un vairojot personisko un profesionālo darbspēju.

Programmas gaitā:

 • Par to, ko mēs sagaidām no laba, mūsdienīga vadītāja un kādi ir līderības uzdevumi
 • Par to, kā orientēties mulsinošajā koncepciju klāstā, kliedējot izplatītus priekšstatus un mītus līderības jomā
 • Par dažādiem līderības stiliem un to atbilstību situācijām
 • Par līderību kā apgūstamu prasmju (empātija, iedvesmošana, mobilizācija) kopumu, nevis iedzimtu talantu vien
 • Par atšķirīgiem izaicinājumiem – tehniskiem un adaptīviem - līderības praksē
 • Par formālo un neformālo līderību, par līderības attiecībām ar formālo varu un neformālo autoritāti
 • Par draudiem, ar ko sastopas līderi un to dažādām (arī slēptām) izpausmēm
 • Par rīkiem un metodēm, kas līderim nepieciešamas grupu mobilizēšanai un pārmaiņu īstenošanai
 • Par dažādu interešu izprašanu un vadīšanu vēlamajā virzienā
 • Par partneru, sabiedroto un uzticības personu identificēšanu
 • Par līdzbiedru iesaistīšanu pārmaiņu īstenošanā, neuzņemoties visu darbu uz saviem pleciem
 • Par produktīva „spiediena“ uzturēšanu, lai padarītu izmaiņas iespējamas
 • Par personīgu un profesionālu izdzīvošanu līdera lomā - par emocionālo inteliģenci un līdera „garīgo higiēnu“. 

Mācību struktūra:

 1. ANKETA: Piesakoties mācību programmai dalībnieki tiks lūgti aizpildīt īsu elektronisku anketu / aprakstu par personīgo motivāciju un nepieciešamību apgūt līderības prasmes. Tāpat anketā pasniedzējs lūgs norādīt reālu pārmaiņu / līderības izaicinājumu (vēlams reālu projektu), kuru mācību dalībnieks vēlas risināt.
 2. PIRMĀ MĀCĪBU DIENA: tiks aplūkota vadības un līderība teorijas teorētiskā bāze, praktiskas adaptīvās līderības metodes, precizēts un sagatavots praktiskais uzdevums (mājasdarbs).
 3. PRAKTISKAIS UZDEVUMS (mājas darbs): dalībnieki izmēģinās praksē kursā aplūkotās pieejas un līderības metodes reālu pārmaiņu ieviešanai.
 4. OTRĀ MĀCĪBU DIENA: Dalībnieki sapulcēsies uz otro mācību dienu, lai prezentētu sekmes mājasdarba ieviešanā, analizētu panākumus, sekmes un nostiprinātu prasmes un atziņas.

Programmas galvenās atziņas un programmas pamatstruktūra balstās Dr. Ronalda Heifeca (Heifetz) un Mārtija Linska (Linsky) adaptīvās līderības koncepcijā, pie kuriem lektors ir studējis Hārvarda universitātē, iegūstot maģistra diplomu ar specializāciju līderībā. 

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13 - 12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Aprakstītā pasniegšanas metodikas un mācību programma ir to autora Daniela Pavļuta un SIA „Triviums apmācība“ intelektuālais īpašums, kura tālākizmantošana bez autora rakstiskas piekrišanas nav atļauta. 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat privātuma politikai.

Piekrītu