Komandas sadarbība hibrīdmodelī

Strādāšana hibrīdmodelī ir tāda, kurā daži cilvēki strādā attālināti, taču daži klātienē, visbiežāk, konkrētās dienās. Dažos uzņēmumos strādāšana hibrīdmodelī nav nekas jauns un komandas tā strādā jau vairākus gadus. Tomēr citiem uzņēmumiem tā ir jauna realitāte, un tiem ir nepieciešams pielāgošanās periods. 

Aicinām apmeklēt praktisku kursa programmu ''Komandas sadarbība hibrīdmodelī'', lai iegūtu nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas. 

Mērķauditorija: struktūrvienības vadītāji un darbinieki.

Mērķis:

 • veicināt izpratni par katra lomu un ieguldījumu komandas mērķu sasniegšanā;
 • veicināt dalībnieku motivāciju un lojalitāti ikdienas darbā;
 • atklāt jaunus individuālos un komandas resursus efektīvai sadarbībai.

Ieguvumi:

 • pozitīvs skats „no malas” uz sevi un citiem komandas dalībniekiem;
 • dalībnieki apzināsies personīgās prasmes, priekšrocības un potenciālās iespējas, efektīvi; darbojoties komandā;
 • saskarsmes prasmes uzlabošana;
 • sadarbības veicināšana;
 • motivācijas un lojalitātes paaugstināšana;
 • uzlabots komandas mikroklimats un gars;
 • pozitīvs lādiņš un pozitīvas emocijas!

Ilgums: 1 diena 6 stundas.

Darba metodes: treniņa gaitā dalībnieki darbojas gan vienā grupā, gan tiek dalīti vairākās mazākās grupās, kas tiks savstarpēji pārkārtotas ar mērķi veicināt sadarbību starp visiem grupas dalībniekiem. Darba forma - Sprinta uzdevumi, diskusijas ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, darbs grupās.

Programma

1. ES pats: individualitāte, personība, mērķi, vērtības. Kā mani redz citi un kā tos redzu es.

Atraktīvi radoši uzdevumi individuāli, mazās grupās.

Mērķis – paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt kolēģus citām acīm vieglā, pozitīvā, atraktīvā veidā.

2.   Tāds esmu ES un gribu zināt, kāds esi TU: grupas dalībnieku savstarpējā uztvere un mijiedarbība. Metaprogrammas, pārliecības, spēja veidot padziļinātu dialogu.

Diskusijas, praktiski uzdevumi, lomu spēles un analīze par grupas dalībnieku savstarpējo uztveri un mijiedarbību, spēja veidot savstarpējo dialogu, esošajām attiecībām un lomām grupā, iekšgrupas komunikācijā.

Mērķis – izvērtēt grupas esošo sadarbības modeli:

 • komunikāciju kultūra, vērtības;
 • komunikāciju stils;
 • efektīvākie komunikācijas modeļi;
 • grupas emocionālā temperatūra.

3. MĒS – daļa no sava uzņēmuma. Darbs komandā un efektīva kopdarbība. Uzticēšanās un paļaušanās.

Kādus mēs sevi redzam, kādi mēs bijām, esam un būsim: mani mērķi, grupas mērķi, uzņēmuma mērķi.

Mērķis - būvēt lojalitāti un piederības izjūtu uzņēmumam, veidot pozitīvu lādiņu un motivāciju ikdienas darbam.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Ļoti vērtīga diena ar kolēģiem. Saturs izcils, brīva atmosfēra. Laiks paskrēja nemanot. 
  • Ļoti daudzpusīgs treniņš. Reinis labi izvilka sāpīgās tēmas no komandas. Labas diskusijas.
  • Ļoti patīkams vadītājs.
  • Paldies. Ļoti patika. 
  • Patika, ka viss notika interaktīvi bez pārlieku lielas teorijas klausīšanās, bet gan ar situācijas izskatīšanām diskutējot. 
  • Izbaudīju šo nodarbību. Labs veids kā iepazīt kolēģus, tik īpaši strādājot mazās grupās, kur visiem ir iespēja izteikties. 
  • Ļoti kvalitatīvs kurss.
  • Patika, ka ik pa laikam bija izkustēšanās ar bumbiņu.