Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija

12. jūn
potcp
9:30-17:00
Klātienē

250.00 EUR

Cena bez PVN

Mūsdienu personāla vadībā arvien plašāk tiek izmantota kompetenču pieeja. Pretstatā tradicionālajai, uz darba saturu un amata aprakstiem balstītai pieejai, tā uzmanības centrā izvirza darbinieka prasmes un īpašības, kas nodrošina izcilu darba izpildi.

Kas īsti ir kompetences, vai un kā tās atšķiras no zināšanām un prasmēm? Kā šī pieeja izpaužas praksē un ko tas nozīmē uzņēmuma personāla vadībai? Kā padarīt mūsu darbinieku atlases un vadības procesu strukturētāku, jēgpilnāku un darbinieku sniegumu izcilāku? 

Aicinām apmeklēt praktisku kursu personāla vadītājiem un speciālistiem, kuri atbildīgi par personāla atlases un attīstības procesu uzņēmumā!   

Kursa gaitā runāsim par:

 • kompetenču pieejas iespējām šodienas personāla atlasē, attīstībā un darba izpildes vadībā;
 • efektīva kompetenču modeļa veidošanas pamatprincipiem;
 • praktiskiem rīkiem kompetenču intervijas vadīšanā un novērtēšanā.

Kursa autore un trenere Olga Dzene dalīsies ar informāciju par jaunākajām pasaules tendencēm, kā arī piemēriem no Latvijas un pasaules prakses.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem praktiskas zināšanas par kompetenču pieejas izmantošanu personāla vadībā. 

Ieguvumi: 

 • izpratne par kompetenču pieejas būtību un pamatprincipiem;
 • zināšanas par kompetenču pieejas iespējām;
 • praktiskas pieejas un rīki;
 • vērtīga pieredzes apmaiņa.

Darba metode: uz piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, praktisku rīku demonstrācija.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mērķauditorija: personāla vadītāji un speciālisti, kuri atbild par personāla atlasi un attīstību uzņēmumā.

Programma: 

1. Kompetenču būtība. Kas tas ir? Tehniskās un uzvedības kompetences.

2. Efektīvs kompetenču modelis

 • Pasaules prakse.
 • Kas nosaka efektivitāti?
 • Kā izveidot kompetenču modeli?

3. Kompetenču pieeja organizācijā

 • Ietekme uz rezultātu.  
 • Saistība ar uzņēmuma stratēģiju un vērtībām.
 • Personāla atlase.
 • Personāla attīstība.
 • Darba izpildes vadībā.

4. Kompetenču novērtēšana

 • Novērtēšanas metodes.
 • Kā pārbaudīt objektivitāti?
 • Praktiski piemēri un vingrinājumi.

5. Kompetenču intervija

 • Intervijas metodoloģija.
 • Plusi un mīnusi.
 • Jautājumu uzdošanas tehnikas.
 • Kompetenču intervijas demo.
 • Praktiskie vingrinājumi.
 • Intervijas analīze.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Ļoti patīkama, zinoša un kompetenta pasniedzēja! Iegūtas jaunas zināšanas un rīki, kurus izmantot darba efektivizācijā!
  • Olga ir vienmēr iedvesmojoša un zinoša. Ieguvu interesantas idejas, kuras noteikti izmantošu praksē.
  • Labi sabalansēts mācību materiāls par teorētiskajiem aspektiem ar praktiskajiem piemēriem un uzdevumiem.
  • Ļoti profesionāli novadītas apmācības. Nevienā brīdī nebija garlaicīgi, jo bija dinamiski un interesanti. Laiks paskrēja nemanot un nejutos nemaz tik nogurusi.