Labbūtība praksē

31. mai
potcp
9:30-17:00
Klātienē

210.00 EUR

Cena bez PVN

Kaut arī labbūtības jēdziens šobrīd sabiedrībā ir aktuāls un populārs, tā dziļāka izpratne par to kā cilvēka dzīves pamata balstu tomēr atpaliek.

Uzmanības pievēršana personīgajai labbūtībai aizver durvis uz melošanu vispirms jau sev un tālāk pozitīvā dinamikā dod iespēju atturēt no tā arī līdzcilvēkus. Tādā veidā mēs kļūstam vērtīgāki katrai sociālajai videi, kurā atrodamies – darbā, ģimenē, sporta komandā u.tml.

Šis seminārs ir par to, kā iegūt emocionālu brīvību, kā atvadīties no šaubām, zema pašnovērtējuma, stresa, skaudības, rutīnas, vecuma, un kā iemantot briedumu, ikdienas gandarījumu, piepildītu un jēgpilnu darba un privāto dzīvi.

Semināra laikā tiks aptverti vairāki unikāli aspekti labbūtības kontekstā ar ieskatu filozofijas, medicīnas, psiholoģijas un psihoterapijas virzienos. 

Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas pilnveidot ikdienas komunikāciju un sadarbību, īpaši darba vidē.

Kursa mērķis: apgūt praktiskus soļus labbūtības izkopšanā

Ieguvumi:

 • Zināšanas par labbūtības anatomiju;
 • Zināšanas un izpratne par labbūtības kritērijiem;
 • Spēja pozitīvi ieinteresēt un motivēt līdzcilvēkus;
 • Individuāla izaugsmes karte ceļā uz emocionālo brīvību.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas

Dalībnieku skaits grupā: līdz 12 dalībniekiem grupā

Darba forma: uz praktiskiem piemēriem balstīta lekcija, diskusijas, atbildes uz jautājumiem, praktiski vingrinājumi individuāli un mazajās grupās.

Programma:

 1. Kas ir labbūtība:
  • Labbūtības anatomija – no kā tā sastāv;
  • Ieguvumi un zaudējumi – kādu iespaidu rūpes par sevi atstāj uz mums pašiem un citiem.
 2.  Subjektīvā labbūtība:
  • Personīgais uzplaukums, kā emocionālās brīvības galamērķis;
  • Depresija, izdegšana, distonija – savlaicīga simptomu atpazīšana un ārstēšana.
 3. Sociālā labbūtība:
  • Sociālā iesaiste – komunikācijas veidi un to (bez)vērtība;
  • Piederības izjūta un filosofijas loma tajā;
  • Pozitīvas attiecības un apmierinājums jeb kas notiek man apkārt.
 4. Psiholoģiskā labbūtība:
  • Jēga un vērtības – kā veidojas individuālās vērtības;
  • Mērķi, izaugsme, autonomija – smadzeņu higiēna;
  • Pašpieņemšana – rakstura loma un ne tikai.
 5. Pašnovērtējums:
  • Individuālās izaugsmes kartes izveidošana;
  • Mentālās veselības aptauja – tests.
 6. Noslēgums – savstarpēja atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies!