Līderības prasmju attīstības programma

Kursam pieejams ERAF līdzfinansējums LIKTA/IT klastera IKT apmācību projekta ietvaros.

Programmas mērķi:

 • iegūt zināšanas un izpratni par vadītāja lomu un atbildību, darba izaicinājumiem, efektīvākajiem vadīšanas rīkiem;
 • attīstīt un nostiprināt vadītāju operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās kompetences;
 • paaugstināt prasmi efektīvi komunicēt un vadīt komandu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem;
 • paaugstināt personīgo efektivitāti laika plānošanas un emociju vadīšanas kontekstā;
 • nostiprināt ticību saviem spēkiem un palīdzēt apzināties savas stiprās puses. 

Mērķauditorija: visu līmeņu vadītāji, speciālisti, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences. 

Ilgums: 2 dienas, 12 stundas.

Programma

 1. Līdera loma un atbildība, darba izaicinājumiem.
 2. Praktiski mūsdienīgi vadīšanas instrumentiem.
 3. Vadītāja operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās kompetence.
 4. Praktiski paņēmieni efektīvai darba plānošanai un organizēšanai.
 5. Efektīva komunikācija un komandas vadīšana saskaņā ar uzņēmuma mērķiem.
 6. Darba izpildes vadīšana uzņēmumam mērķu sasniegšanā.
 7. Uzdevumu došana, deleģēšana, kontrole.
 8. Atgriezeniskā saite rezultātu sasniegšanā, attiecību veidošanā un darbinieku attīstībā.
 9. Svarīgākie motivācijas sistēmas elementi. Modernās pieejas.
 10. Konfliktsituācijas un nestandarta situāciju risināšana.
 11. Personīgā efektivitāte laika plānošanas un emociju vadīšanas kontekstā.
 12. Emociju vadība, emociju ietekme uz produktivitāti, lēmumu pieņemšanu un attiecībām.
 13. Pārmaiņu vadība, vadītāja loma un atbildība pārmaiņu vadībā.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13–12, 4. stāvs, Rīga.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!