Lietišķā valoda

Rakstiskā saziņa ir nozīmīga, taču bieži nepietiekami novērtēta mūsdienu lietišķās komunikācijas daļa. Tā veido iespaidu par mūsu zināšanām, pieredzi un prasmēm. Pilnveidojot savu valodu, mēs spējam labāk formulēt domu un argumentēt viedokli, kā arī veidot mērķtiecīgāku un precīzāku komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem.

Šajā praktiskajā kursā aplūkosim aktuālus latviešu valodas gramatikas un stilistikas jautājumus lietišķajā tekstveidē. Analizēsim biežāk sastopamās kļūdas un mācīsimies uzlabot savu izteiksmes veidu un stilu.

Mērķis: Sniegt praktiskas zināšanas par pareizu latviešu valodas lietojumu lietišķajā vidē.

Kursa ilgums: 1 diena, 5 stundas

Darba forma: Uz praktiskiem piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, atbildes uz jautājumiem, praktiski vingrinājumi individuāli un mazās grupās.

Mērķauditorija: Visi tie, kas vēlas uzlabot savu lietišķo rakstu valodu.

Programma:

1.Latviešu literārās valodas pamatprasības.

2. Ortogrāfijas aktualitātes:

 • Lielo sākumburtu lietošanas principi.
 • Uzvārdu rakstības noteikumi.

3. Vārddarināšanas nepilnības:

 • Atvasinājumu izvēle.
 • Salikteņu semantika.

4. Formveidošanas nepilnības:

 •  Nomenu gramatisko kategoriju izvēle - lietvārdu deklinācija,  dzimtes izvēle, skaitlis, noteiktības/ nenoteiktības gramatiskā kategorija.
 • Darbības vārda gramatisko kategoriju izvēle - kārta, izteiksme, laiks.

 • Divdabju lietojums.
 • Prievārdu izvēle.

5. Sintakses nepilnības:

 • Gramatiskā centra izveide.
 • Vārdu secība.
 • Noliegums teikumā.
 • Liekvārdība.

6. Kalki valodas praksē.

7. Leksikas izvēles nepilnības:

 • Svešvārdi.
 • Profesionālismi.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
  • Paldies, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs sniegums. Nebiju sen tik aizraujošus kursus apmeklējusi.
  • Ļoti zinoša pasniedzēja, kas māk interesanti pasniegt savu tēmu. Ļoti patika!
  • Paldies par labi sagatavotiem izdales materiāliem!
  • Ļoti interesanti pasniegta tēma. Patika piemēru pielietošana no dzīves gadījumiem.
  • Pasniedzēja zinoša un daudz tieši praktisku piemēru.