Lietišķo pārrunu vadīšana

12. mar
potcp
13:30-17:00
19. mar
potcp
13:30-17:00
26. mar
potcp
13:30-17:00
2. apr
potcp
13:30-17:00
Klātienē

480.00 EUR

Cena bez PVN

Vai ikdienas formālajā un neformālajā pārrunu vadīšanā mēdzat sastapties ar:​

 • savstarpēju cīņu nevis sadarbību,​
 • pārpratumiem,​
 • situācijai nepiemērotu rīcības vai runas veidu,​
 • destruktīvām pozīcijām,​
 • nesasniegtiem plānotajiem mērķiem,​
 • pārrunu vadības grožu zaudēšanu,​
 • nonākšanu konfliktsituācijā ar pārrunu pretējo pusi.​

Šis kurss izstrādāts pārrunu vadīšanas prasmju pilnveidošanai, lai Jums būtu iespēja samazināt problemātiskas situācijas, veidot ilgtermiņa sadarbību un gūt panākumus darījumos. 

Mērķis: Iegūt praktiski noderīgus komunikācijas rīkus un attīstīt veiksmīgu pārrunu vadīšanas prasmes.

Ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par lietišķu pārrunu principiem,​
 • rīki pārrunu vadīšanai,​
 • praktiskas iemaņas konstruktīvas sarunas veidošanai,​
 • skaidras vadlīnijas pārrunu standartam organizācijā,​
 • savu personības resursu un to pielietojuma iespēju apzināšanās,​
 • pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.

Ilgums: 4x 3,5h.

Metodes: 

 • Īsas lekcijas, piemēri un diskusijas,​
 • Lietišķās spēles un sarunu simulācijas,​
 • Rīcību paraugi un to pielietošana,​
 • Praktiski vingrinājumi izpratnes vai prasmju nostiprināšanai. 

Programma

1. nodarbība. Lietišķā saziņa.

 • Saziņas saturs un prasme ieklausīties,​
 • Pārpratumi un prasme klausīties aktīvi,​
 • Konstruktīva saziņa un atgriezeniskās saites sniegšana.

2. nodarbība. Lietišķu attiecību veodošana.

 • Saskarsmes veidi lietišķās pārrunās,​
 • Konstruktīvas attiecības ar pārrunu partneri,​
 • Pārrunu dalībnieku vajadzības un saskarsmes punkti.

3. nodarbība. Gatavošanās pārrunām.

 • Pārrunas kā konstruktīva saruna,​
 • Pārrunu plānošana,​
 • Argumentācijas sagatavošana.

4. nodarbība. Pārrunu vadīšana.

 • Pārrunu posmi,​
 • Pārrunu vadītāja uzdevumi,​
 • Vienošanās sasniegšana.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies!