Organizācija, kas mācās (Learning Organization)

Pieaugot ātrumam, ar kādu mainās pasaule, uzņēmumiem, kas vēlas būt konkurētspējīgi, jābūt nemitīgā attīstībā. Tas attiecas arī uz cilvēkiem - viena no prioritārajām 21. gadsimta kompetencēm ir prasme mācīties. Ko tas īsti nozīmē?

Tehnoloģiju attīstība, konkurence un jaunas paaudzes ienākšana darba tirgū nosaka to, ka zināšanu un prasmju derīguma termiņš kļūst arvien īsāks. Mācīšanās iziet ārpus klases telpām un noteiktām laika robežām. Mainās atbildība par pašu mācību procesu. Ja agrāk mācīšanās centrā bija skolotājs vai pasniedzējs, šobrīd izšķiroša nozīme ir cilvēkam, kurš mācās, viņa proaktivitātei, motivācijai un atvērtībai. Tas ir pavisam jauns domāšanas veids un paradigmas maiņa.

Kā stiprināt savas organizācijas gatavību šodienas izaicinājumiem? Kā izveidot organizāciju, kurā mācīšanās ir daļa no ikdienas dzīves un kultūras? Kā padarīt mācīšanos maksimāli jēgpilnu? Kā novērtēt atdevi no mācībām un būvēt sistēmu, kas dod reālu ietekmi uz sniegumu?

Aicinām vadītājus un personāla vadītājus, tos, kas atbildīgi par organizāciju un komandu attīstību, kopīgi meklēt atbildes uz šiem jautājumiem kursā “Organizācija, kas mācās (Learning Organization)”!

Kursa gaitā dalībnieki:

 • izaicinās savus priekšstatus par mācīšanu un mācīšanos;
 • izvērtēs savai organizācijai kritiski nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • izzinās veidus, kā “aplipināt” ar mācīšanos jaunos un motivēt attīstīties ilggadējos darbiniekus;
 • saņems praktiskus rīkus un ieteikumus mācību metožu un procesa dažādošanai;
 • apgūs modernus instrumentus darbinieku snieguma un kļūdu analīzei.

Īpašu uzmanību pievērsīsim organizācijas kļūdām kā vērtīgam resursam, darba situāciju imitācijai prasmju pilnveidē, kā arī iespējai mācīties no citām nozarēm.

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par principiem un vadlīnijām, kas veido mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās sistēmu uzņēmumā.

Ieguvumi:

 • konkrētu uzņēmumu mācīšanās procesu un sistēmu izvērtējums;
 • jaunu iespēju apzināšana;
 • praktiskas idejas un soļi veicamajiem uzlabojumiem.

Kursa ilgums: 3 stundas.

Darba metode: praktiska darbnīca ar diskusijām, piemēriem un rīku demonstrāciju.

Programma

1. Ievads. Learning Organization – ko tas nozīmē?

2. Mūsu priekšstati un sterotipi par mācīšanos. Kas ir mainījies? Kas veido mācīšanās kultūru organizācijā?

3. Organizācija kā sistēma un tās ietekme uz darba rezultātu

 • Kas organizācijā ietekmē darbinieka sniegumu?
 • Organizācijas procesi un sistēmas. Kur atrast vietu attīstībai?
 • Vadītāja loma attīstības veicināšanā.

4. Kļūdas kā resurss. Kā pamanīt, novērtēt un ko tas mums dod?

5. Tips&Tricks. Citādas mācīšanās metodes un rīki:

 • Mācīšanās darba vietā un darba procesā – kur, kad un kā?

- sapulces
- instrukcijas
- mentorings
- situāciju simulācijas u.c.

 • Kā padarīt mācīšanos kā daļu no darba ikdienas?

Lai kursa saturu padarītu maksimāli atbilstīgu dalībnieku grupas aktuālajām vajadzībām, pirms kursa tiek veikta dalībnieku anketēšana.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli un viena kafijas pauze.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Kursā iemācījos, ka konsekventi jāseko arī pieredzējušu dalībnieku attīstībai. Laba pieredzes apmaiņa par sistemātisku pieeju. Mācīšanās filozofija – super. Paldies!
  • Ieguvu pieredzes apmaiņu, lieliska dalīšanās ar informāciju. Iemācījos arī saskatīt pozitīvo un strādājošos procesu uzņēmumā, kas varbūt netika novērtēts.
  • Paplašināju redzes loku par dažādām mācību metodēm, uzzināju interesantu informāciju no citiem uzņēmumiem.
  • Paplašināt tēmu “mācīšanās”, saprotot, ka tas ietver arī ikdienas jautājumu risināšanas veidu daudzās situācijās. Ieguvu arī dažas praktiskās ierosmes no kolēģiem grupā un no sagatavotajiem materiāliem.
  • Iemācījos, ka jādomā un jāmeklē risinājumu “out of the box”. Ļoti vērtīgi bija akcentēt atšķirību starp mācīšanu vs. macīšanās.