Pārliecinoša prezentācija ©

Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Tajā pašā laikā kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?

Autentiskums ir deficīts daudzu cilvēku publiskajā komunikācijā. Viens no iemesliem ir tas, ka neesam veikuši sava personīgā, individuālā runas veida auditu. Uzstājoties un vienlaicīgi cenšoties atbilst iedomātiem standartiem, mēs kļūstam neīsti un samāksloti. To jūtam mēs paši un arī tie, kurus uzrunājam. Rezultātā mūsu teiktajā trūkst pārliecības.

Kurss “Pārliecinoša prezentācija©” atklāj pārliecinošas runas īpašības un māca tās ieviest runas veidā. Tas veidots nelielai dalībnieku grupai (8 – 10), nodrošinot individuālu pieeju. Nodarbību gaitā katra dalībnieka runas veidā meklēsim tieši viņam/viņai raksturīgo, spēcīgo un pārliecinošo. Caur izpratni par precīzu runu un individuālu treniņu, dalībnieki mācīsies veidot savu autentisko runas stilu.

Kursa mērķis: Attīstīt prasmi runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli - uzstājoties lielai auditorijai, vadot sapulces vai sarunājoties ar klientiem.

Ieguvumi:

 • mērķtiecīgāka komunikācija ar klientiem, kolēģiem, darbiniekiem;

 • lielāka pašpārliecinātība;

 • spožāks izteiksmes veids.

Kursa ilgums: 2 dienas, 12 stundas.

Darba metode: Kurss ir teorētisku un praktisku nodarbību kopums. Nodarbību laikā būs iespēja izzināt savas stiprās un izlabot savas vājās puses argumentācijā un pasniegšanas stilā.

Dalībnieku uzstāšanās tiek filmētas. Kursa noslēgumā dalībnieki saņem savu personīgo video ierakstu.

Mērķauditorija: Vadītāji, projektu vadītāji, pārdošanas speciālisti - visi tie, kam nepieciešams pārliecināt citus.

Programma:

1. Prezentācijas arhitektūra: Kā pārdot savas idejas:

 • Lekcija: iemesli runāt – kā mērķi un mērķauditorija ietekmē prezentācijas uzbūvi;
 • Ar ko sākt un beigt, un ko nekādā gadījumā neteikt;
 • Formula, kā radīt pievilcīgu vēstījumu;
 • Praktiskais darbs vēstījuma formulēšanā;
 • Kā pamatot vēstījumu ar kodolīgu argumentāciju;
 • Video treniņš: dalībnieki uzstājas ar mini runu pēc apgūtās struktūras. Atgriezeniskā saite, ieteikumi.

2. Ideju pārdošana sarunas laikā ar vienu vai nedaudziem partneriem:

 • Neverbālā komunikācija. Izšķirošie veiksmes faktori: vizuālais, vokālai un verbālais;
 • Kas ir āķis? Kas liek klausītājam jūs atcerēties? Kā atrast citātus un līdzības?
 • Stāsts kā iespaida veidotājs;
 • Video treniņš: apzinātā runas atmosfēras un runātāja iespaida veidošanā.

3. Harizma. Ideju pārdošana lielai auditorijai:

 • Harizmas spēks un noslēpums. Kādas īpašības veido harizmu;
 • Kā saglabāt autentiskumu, uzstājoties lielas publikas priekšā;
 • Vingrinājumi stājai, balsij un dikcijai, stresa samazināšanai;
 • Dalībnieki nāk ar mājasdarbu: 5 minūšu uzruna lielai auditorijai;
 • "Argumentu uzasināšana";
 • Intensīvs video treniņš: prezentācija. 

4. Īpašie izaicinājumi – PowerPoint un grūtie jautājumi:

 • Kā runāt iedarbīgi, lietojot PowerPoint; ieguvumi un riski, izmantojot slaidus. Biežākās kļūdas;
 • Tehnikas, atbildot uz āķīgiem jautājumiem;
 • Video treniņš “karstais krēsls” – dalībnieki trenējas spontāni atbildēt ar pārliecinošiem argumentiem;
 • Kopsavilkums.


Norises vieta
: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Atsauksmes
  • Patika pasniedzējas spēja iedrošināt un iedvesmot attīstīties gan treniņā, gan ticot saviem spēkiem, arī turpmāk.
  • Kritiski novērtējumi no kompetenta pasniedzēja. Iespēja saņemt video un paskatīties uz sevi no malas stresa situācijās
  • Lai arī cik ļoti baidījos no tā, bet tās noteikti bija praktiskās iemaņas, kuras pasniedzēja vispirms izstāstīja un tad sniedza konstruktīvu kritiku. Ļoti noderīgi.
  • Praktiskās nodarbības, iespēja uzdot jautājumus, uz kuriem arī tika gūtas atbildes.