Pārliecinoša prezentācija © (angļu valodā)

Cilvēkiem, kas darbojas starptautiskā vidē, ikdienas komunikācija svešvalodā parasti grūtības nesagādā. Citādi ir, ja nākas risināt sarežģītu sarunu ar klientu, pārdot savu ideju kolēģim/sadarbības partnerim vai uzstāties lielas auditorijas priekšā. Tad prasme veidot precīzu vēstījumu un pārliecinoši argumentēt ir izšķiroša, un svešvaloda nereti kļūst par īpašu izaicinājumu.

Kā panākt, lai cilvēki ieklausās un precīzi saprot teikto? Kā padarīt stāstījumu interesantu un pārliecinošu?

Piedāvājam intensīvu, praktisku treniņu tiem, kam nepieciešams uzstāties un pārdot idejas angļu valodā. Tas veidots nelielai dalībnieku grupai (8 – 10), nodrošinot individuālu pieeju.

Dalībnieki aicināti ierasties ar “pusgatavu” prezentācijas materiālu (~5 minūšu prezentācijai). Dienas gaitā mācīsimies strukturēt informāciju un formulēt vēstījumu, individuāli strādājot ar konkrēto dalībnieku materiālu. Tam sekos dalībnieku praktiskās uzstāšanās (ar video ieraksta iespēju).

Kursa mērķis: attīstīt prasmi pārliecinoši uzstāties un argumentēt (angļu valodā).

Ieguvumi:

 • mērķtiecīgāka komunikācija ar klientiem, kolēģiem, darbiniekiem;
 • lielāka pašpārliecinātība;
 • spožāks izteiksmes veids.

Kursa ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Darba metode: nelielas lekcijas, praktiski uzdevumi individuāli un nelielās grupās. Praktisko nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt savas stiprās un uzlabot savas vājās puses argumentācijā un pasniegšanas stilā.

Dalībnieku uzstāšanās tiek filmētas. Kursa noslēgumā dalībnieki saņem savu personīgo video ierakstu.

Mērķauditorija: vadītāji, projektu vadītāji, pārdošanas speciālisti, kuri darbojas starptautiskā vidē (ar zināšanām angļu valodā).

Programma

1. Prezentācijas arhitektūra. Kā pārdot mūsu idejas.

 • Iemesli runāt. Kā mērķi un mērķauditorija ietekmē prezentācijas uzbūvi.
 • Ar ko sākt un beigt, un ko nekādā gadījumā nedarīt.
 • Kas ir āķis? Kas liek klausītājam jūs atcerēties? Kā atrast citātus un līdzības?
 • Formula, kā radīt pievilcīgu vēstījumu.

2. Neverbālā komunikācija.

 • Praktiskais darbs: vēstījuma formulēšana.
 • Izšķirošie veiksmes faktori: vizuālais, vokālais un verbālais. Vai spēcīgu ķermeņa valodu var iemācīties?
 • Vingrinājumi stājai, balsij un dikcijai. Stresa mazināšana.

3. Video treniņš.

 • Dalībnieku mini-runa pēc apgūtās struktūras.
 • Atgriezeniskā saite un ieteikumi struktūrai un neverbālai komunikācijai.

4. Īpašie izaicinājumi – PowerPoint un grūtie jautājumi.

 • Ieguvumi un riski, izmantojot slaidus. Biežākās kļūdas.
 • Kā atbildēt uz āķīgiem jautājumiem. Tehnikas.
 • Video treniņš: karstais krēsls – dalībnieki trenējas spontāni atbildēt ar pārliecinošiem argumentiem.
 • Kopsavilkums; dalībnieks iegūst drukātus materiālus un personīgo video ierakstu.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.