Personības pilnveidošana un komunikācijas spēju attīstīšana

Jūs varētu jautāt - kāds personības pilnveidošanai sakars ar aktiermākslu? Ar šo mākslas veidu kā tādu – nekāds, bet ar atsevišķiem tās elementiem gan. Pasaules teātra ģēnija Konstantīna Staņislavska 20. gadsimta pirmajā pusē izstrādātā aktieru sagatavošanas sistēma piedāvā šādu iespēju – ar atsevišķu aktiermākslas elementu palīdzību attīstīt spējas savas personības pilnveidošanai.

Būtībā runa ir par cilvēka spēju pārvaldīt savu psihofizisko „es”. No kā vislielākajā mērā atkarīga arī cilvēka spēja komunicēt ar citiem „es”. Taču šīs spējas nerodas pašas par sevi. Tas ir nemitīgs sevis pilnveidošanas process, kas ir arī radošs un tam ir saistība ar aktiermākslu. Staņislavskis tam veltīja veselu grāmatu – „Aktiera darbs ar sevi”.

Protams, arī aktieris pirmkārt ir cilvēks, bet pilnveidojot savu aktiermeistarību, viņš pilnveido sevi kā cilvēku. Bet kā ir ar cilvēka darbu ar sevi, kas nav un nevēlas kļūt par aktieri?

Neatkarīgi no mūsu gribas, mēs visi esam iesaistīti visdažādākajās dzīves situācijās, notikumos un attiecībās ar citiem „es”. Dzīves dramaturģijas tempa pieaugums, tās radīto situāciju un notikumu kontrastainības un biežuma palielināšanās nereti cilvēkā rada satraukumu, stresu, nomāktību, iekšēju pagurumu, paniku par individualitātes zaudēšanu, izraisot pat mazvērtības kompleksu un depresiju, visbiežāk šajās problēmās vainojot visu pasauli. Kopumā var teikt – cilvēks kā personība sāk „izšķīst”. Ko darīt?

Labākās „zāles” iekšējās pārliecības par savu „es” atgūšanai un spējai to pārvaldīt ir sevis izzināšana, atklājot un apzinot sevī līdz šim neatklāto un neapzināto. Tas vairs nav atkarīgs no dzīves peripetijām, bet no cilvēka gribas strādāt sava “es” – savas personības nemitīgai un radošai pilnveidošanai.

Kursa ilgums: 2 dienas, 8 stundas (4+4).

Pasākuma mērķauditorija: jebkurš interesents, kurš vēlas uzlabot savas komunikācijas spējas un pilnveidot sevi.

Darba metode: programmas apguves teorētiskās un praktiskās nodarbības notiek saskaņā ar pasaules teātra korifeja Konstantīna Staņislavska aktieru apmācības sistēmas atsevišķiem elementiem, pielietojot „darbības analīzes metodi”.

Programma

1.  diena 

  • Ievads.
  • Atbrīvošanās no psihofiziskā sasprindzinājuma.
  • Pašapziņas saistība ar jēdzienu „Es”.
  • Pašapziņas saistība ar jēdzieniem „Es un pārējie” un „dzīves dramaturģija”.
  • Uzmanība un tās veidi.

2.   diena

  • Atbrīvošanās no psihofiziskā sasprindzinājuma.
  • Iekšējā pielāgošanās.
  • Ārējā pielāgošanās.
  • Iekšējās un ārējās pielāgošanās savstarpējā mijiedarbība.
  • Nodarbību dalībnieku programmas apguves analītisks pašnovērtējums.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!