Personīgā efektivitāte

Katrs cilvēks spēj ietekmēt savu efektivitāti, ja apzināti un rūpīgi vada savus personīgos resursus – laiku un emocijas. Spēja izmantot pilnvērtīgi savu potenciālu un resursus dod mums daudz iespējas gan profesionāli, gan privāti. Var paspēt vairāk, var fokusēties uz svarīgākajām lietām un tajā pašā laikā saglabāt mieru un pozitīvu noskaņojumu. 

Šajā praktiskajā treniņā – par to, kādas ir pieejas laika un uzdevumu plānošanai, kā pārvarēt neproduktīvu laika izmantošanu, kā veiksmīgi izveidot dienas plānu un kas ir nepieciešams, lai strādājot attālināti saglabātu fokusu un enerģiju. Runāsim par emociju apzināšanu un vadību, jo tieši mūsu emocionālais fons ietekmē to, vai mēs varam būt produktīvi savos lēmumos un rīcībā.

Ieguvumi:

 • Izpratne par savu ietekmi un atbildību personīgo resursu izmantošanā;
 • Apgūtas praktiskas metodes laika plānošanai un prioritāšu izvērtēšanai;
 • Uzlabota spēja orientēties prioritātēs un izvēlēties darbu izpildes secību;
 • Izpratne par stresa rašanos un vadīšanu darba dzīves kontekstā.

Kursa ilgums: 2 + 2 stundas 

1. diena
Veltīta ikdienas darbā izmantojamo plānošanas pieeju apgūšanai un praktiskai trenēšanai.

 • Plānošanas nozīme cilvēka produktivitātē un darba rezultātos.
 • Dzīve un darbs. Kas ir svarīgāks? Sadalīt vai apvienot?
 • Laika zagļi mūsu dzīvē.
 • Vienkāršākais plānošanas veids - saraksts.
 • Prioritāšu izvērtēšana. Prioritāšu matrica ABC pieeja.
 • Galvenie darbības efektivitātes principi. Noteikums 20/80.
 • Efektivitāte attālināti – specifika darba organizēšanā.

2. diena
Veltīta dalībnieku motivācijas un stresa noturības stiprināšanai,  kas var dot lielāku efektu un vēlmi izmantot dotos instrumentus dzīvē, kā arī gūt lielāku gandarījumu no darba.

 • Stress darbā. Stresa jēdziens un psiho-fizioloģiskais mehānisms.
 • Cilvēka uzvedība kritiskās, stresa situācijās.
 • Stresa pārvarēšanas un profilakses metodes.
 • Emocijas darbā – ko es izjūtu un ko es vēlos izjust.
 • Kā darbojas cilvēka smadzenes emocionāli saspringtās situācijās?  Kā var ietekmēt savu emocionālo stāvokli?
 • Pašvērtējuma nozīme stresa profilaksē. Objektīva pašvērtējuma stiprināšana.
 • Pozitīvo emociju vairošanas metodes.

Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM vietnē. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.