Personīgais zīmols. Jauns rīks konkurētspējas stiprināšanai

Pieņemot lēmumu, kuru produktu vai pakalpojumu pirkt, mūsdienu klients ir kļuvis izvēlīgāks. Ikvienā nozarē un profesijā “cilvēka” vai personības faktors spēlē aizvien lielāku lomu, jo klientam ir vēlme veidot attiecības ar zīmolu, tāpēc zīmoli kļūst “cilvēcīgāki”.

Viens no veidiem, kā veidot cilvēcīgāku zīmolu, ir izmantot darbinieku un vadītāju personīgos zīmolus. Tie nodrošinās, ka potenciālais klients atceras un uzticas mums vai mūsu uzņēmuma darbiniekiem kā savas jomas ekspertiem un profesionāļiem. Šodien personīgais zīmols ir kapitāls. Tā izkopšana ir kļuvusi par nepieciešamību. Jo skaidrāks, interesantāks, daudzpusīgāks ir personīgais zīmols, jo lielāka ir profesionālā un sociālā vērtība.

Šajā kursā uzzināsiet, kā veidojas personīgais zīmols, kā to izkopt un uzturēt. Personīgajam zīmolam nav jābūt pašmērķim, bet gan palīgam, lai izceltu savu ideju, zināšanas, vērtības un misiju.

Mērķauditorija: uzņēmuma darbinieki un eksperti savā jomā, kam rūp sava un/vai uzņēmuma reputācija un, kas ar sava pozitīvā tēla stiprināšanu vēlas piesaistīt klientus un celt gan savu, gan uzņēmuma konkurētspēju.

Ieguvumi:

 • izpratne, kas ir personīgais zīmols un kādus ieguvumus tas sniedz gan profesionālim, gan organizācijai, kurā strādā;
 • spēja izmantot personīgo kapitālu savas konkurētspējas stiprināšanai tirgū;
 • iepazītas tehnikas, kā atklāt savu unikalitāti tirgū;
 • prasmes izveidot sava zīmola pozicionējumu un stāstu;
 • izpratne par dažādiem personīgās zīmolvedības instrumentiem;
 • izpratne, kā veiksmīgāk izmantot sociālos medijus sava zīmola stiprināšanā;
 • padomi eksperta, viedokļu veidotāja, profesionāļa tēla veidošanai tirgū.

Ilgums: 2 x 3 stundas

Darba metode: lekcija, atbildes uz jautājumiem, piemēri un prakses novērojumi, praktiskais darbs individuāli vai grupās.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Programma:

Kursa pirmajā daļā mēs iepazīsimies ar personīgās zīmolvedības pamatiem un kā veidot savu zīmolu, lai stiprinātu savu tēlu un konkurētspēju.

Kursa otrajā daļā iepazīsim dažādus instrumentus un kanālus, kurus izmanto zīmola stiprināšanas gaitā, uzrunājot savas mērķauditorijas.  

1. sesija. Personīgā zīmola stāsts. Kas es esmu? (3 stundas)

 • Personīgās zīmolvedība – tās nozīme un loma mūsdienu darba un pakalpojumu tirgū
 • Personīgā zīmolvedība un uzņēmuma zīmolvedība: konkurenti vai tandēms?
 • Human-to-Human mārketinga komunikācijas virziena lomas pieaugums
 • Personīgā zīmola pozicionējums
 • Personīgā zīmola stāsts, tā izveide un praktiskais pielietojums
 • Praktiskais darbs: personīgā zīmola stāsta veidošana (individuāli vai grupās)
 • Atgriezeniskā saite

2. sesija. Personīga zīmola izkopšanas instrumenti (3 stundas)

 • Klātienes un neklātienes personīgā zīmola izkopšanas instrumenti
 • Reputācija un tās izvērtēšana
 • Personīgās zīmolvedības instrumentu arsenāls, ko var piedāvāt uzņēmums
 • Personīgās zīmolvedības instrumenti, kurus varu izveidot pats
 • Personīgā zīmolvedība un sociālie mediji
 • Praktiskais darbs: mērķauditoriju sasniegšanas plāna izstrāde
 • Atgriezeniskā saite

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Radušies jautājumi? Aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies! 

Atsauksmes
  • Ilze lieliski izskaidroja, kas ir personīgais zīmols, kā to var veidot (ar piemēriem), kādi ieguvumi no tā, ka apzināti piedomā pie sava zīmola/reputācijas veidošanas. Ilze plaši pārzina šo tēmu, jo ir praktiķe, kura to izmanto savā ikdienā. Man patika, ka Ilze palīdzēja izveidot savs personīgā zīmola stāstu - īsu aprakstu par sevi, kur iekļautas tavas vērtības, intereses un profesiālo pieredzi. (Korporatīvais kurss - Personīgais zīmols. Jauns rīks konkurētspējas stiprināšanai). 

  • Patika dotais mājasdarbs. Tas palicis prātā, jo ļāva paskatīties uz sevi no dažādiem skatu punktiem. Gan no tā, kā mani redz citi, gan no tā, kā es sevi pati redzu. Apzinātāka personīgā zīmola veidošana, rada iespēju vieglāk un skaidrāk parādīt pasaulei kas tu esi, kad vēstījumu tu vēlies nodot, kādas ir tavas vērtības u.tml. (Korporatīvais kurss - Personīgais zīmols. Jauns rīks konkurētspējas stiprināšanai).