Personīgais zīmols. Jauns rīks konkurētspējas stiprināšanai - attālināts kurss. JAUNUMS

5. apr
potcp
10:00-13:00
6. apr
potcp
10:00-13:00

210.00 EUR

Cena bez PVN

Mēs bieži domājam, kā izcelties starp konkurentiem un kā tikt pamanītiem, kā nodrošināt, ka tieši mūs pašus vai mūsu komandas ekspertu, klientu apkalpošanas speciālistu, pārdevēju atceras potenciālais klients. Mēs prātojam, kā panākt, lai mūsu darbiniekus uzskata par ekspertiem savā jomā un uzticas. Katram no mums ir savs kapitāls, kas nav naudas vai nekustamo īpašumu formā, bet kuru varam likt lietā, lai izveidotu “magnētisku” personīgo zīmolu. Izkopts personīgais zīmols var būt tieši tas, kas tev nepieciešams, lai pārspētu savus konkurentus.

Šajā kursā tu uzzināsi, kā veidojas personīgais zīmols, kā to izkopt, kāpēc mārketingā “cilvēka” faktors spēlē aizvien lielāku lomu un kā tu vari izmantot savu zīmolu, lai veicinātu sava produkta, pakalpojuma, organizācijas konkurētspēju vai personīgo karjeru. Definēsi savu unikalitāti un personīgā zīmola spēku, izveidosi  zīmola pozicionējumu, noteiksi savu mērķauditoriju un, lai to sasniegtu un uzrunātu, piemeklēsi labākos instrumentus un kanālus.

Kursa mērķis: Iepazīstot personīgā zīmola izkopšanas praksi un sniegtās iespējas, stiprināt savu konkurētspēju darba vai produktu/pakalpojumu tirgū vai arī palīdzēt saviem darbiniekiem – ekspertiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, pārdevējiem, vadītājiem - izcelties starp konkurentiem, būt pamanītiem, palikt potenciālo klientu atmiņā, kā arī tikt uzskatītiem par ekspertiem savā jomā.

Mērķauditorija: Uzņēmuma darbinieki un eksperti savā jomā, kam rūp sava reputācija un kas ar sava pozitīvā tēla stiprināšanu vēlas piesaistīt klientus un celt savu un sava uzņēmuma konkurētspēju.

Ieguvumi:

 • Izpratne par to, kas ir personīgais zīmols un kādus ieguvumus tas sniedz gan profesionālim, gan organizācijai, kurā viņš/viņa darbojas
 • Spēja izmantot personīgo kapitālu savas konkurētspējas stiprināšanai tirgū
 • Iepazītas tehnikas, kā atklāt savu unikalitāti tirgū
 • Prasmes izveidot sava zīmola pozicionējumu un stāstu
 • Definēta sava unikalitāte, vērtība un spēks
 • Izpratne par dažādiem personīgās zīmolvedības instrumentiem
 • Izveidot savas mērķauditorijas sasniegšanai atbilstošāko instrumentu klāstu
 • Izpratne par to, kā veiksmīgāk izmantot sociālos medijus sava zīmola stiprināšanā
 • Padomi eksperta, viedokļu veidotāja, profesionāļa tēla veidošanai tirgū

Ilgums: 2 x 3 stundas

Darba metode: lekcija, atbildes uz jautājumiem, piemēri un prakses novērojumi, praktiskais darbs individuāli vai grupās.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Programma:

Kursa pirmajā daļā mēs iepazīsimies ar personīgās zīmolvedības pamatiem un kā veidot savu zīmolu, lai stiprinātu savu tēlu un konkurētspēju.

Kursa otrajā daļā iepazīsim dažādus instrumentus un kanālus, kurus izmanto zīmola stiprināšanas gaitā, uzrunājot savas mērķauditorijas.  

1. sesija. Personīgā zīmola stāsts. Kas es esmu? (3 stundas)

 • Personīgās zīmolvedība – tās nozīme un loma mūsdienu darba un pakalpojumu tirgū
 • Personīgā zīmolvedība un uzņēmuma zīmolvedība: konkurenti vai tandēms?
 • Human-to-Human mārketinga komunikācijas virziena lomas pieaugums
 • Personīgā zīmola pozicionējums
 • Personīgā zīmola stāsts, tā izveide un praktiskais pielietojums
 • Praktiskais darbs: personīgā zīmola stāsta veidošana (individuāli vai grupās)
 • Atgriezeniskā saite

2. sesija. Personīga zīmola izkopšanas instrumenti (3 stundas)

 • Klātienes un neklātienes personīgā zīmola izkopšanas instrumenti
 • Reputācija un tās izvērtēšana
 • Personīgās zīmolvedības instrumentu arsenāls, ko var piedāvāt uzņēmums
 • Personīgās zīmolvedības instrumenti, kurus varu izveidot pats
 • Personīgā zīmolvedība un sociālie mediji
 • Praktiskais darbs: mērķauditoriju sasniegšanas plāna izstrāde
 • Atgriezeniskā saite

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.