Personīgās attīstības vadība

Mērķis: veidot izpratni un gūt zināšanas par personīgās attīstības nozīmi.

Ieguvums: individuāla pašanalīze un uzmetums ar 2-3 pašattīstības mērķiem.

Ilgums: 3 stundas.

Programma:

  1. Personīgā attīstība – attīstība visas dzīves garumā. Kāpēc tā ir svarīga? Kādi faktori to ietekmē?
  2. Personīgas attīstības zinātnisks pamatojums – cilvēka vajadzība pēc sevis-realizēšanas, meistarības un autonomijas.
  3. Soļi personīgas attīstības vadība – vīzija, pašanalīze, mērķi, attīstības plāns, attīstības atsekošana un attīstības plāna koriģēšana.
  4. Personīgas vīzijas identificēšana. Kur es gribu būt (karjerā, darbā, personīgā dzīvē, mācībās, citās dzīves jomās) nākotnē un kāpēc?
  5. Sevis analīze, ka posms uz attīstības mērķu identificēšanu. Refleksijas prakses un pašattīstība.
  6. SWOT personīgā analīze.
  7. Ko šodien attīsta progresīvie līderi un talantīgie darbinieki? Globālas tendences.
  8. Kvalitatīvie attīstības mērķi. Grūtības formulēšana. SMART princips.
  9. Attīstības plāns – kad ir vajadzīgs un kad nav? Attīstības metodes un aktivitātes. 

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.