Pieturzīmes latviešu valodā - praktisks treniņš

22. mai
potcp
9:30-17:00
Klātienē

110.00 EUR

Cena bez PVN

Kursa mērķis: Šis ir unikāls treniņš ar mērķi kompaktā veidā uzlabot zināšanas latviešu interpunkcijā.

Ieguvumi:

 • Pārskats par pieturzīmēm latviešu valodā un to praktisko lietojumu;
 • Īpaša uzmanība interpunkcijas problēmgadījumiem;
 • Praktisko iemaņu stiprināšana, rediģējot interpunkcijas neprecizitātes tekstā.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas

Dalībnieku skaits grupā: līdz 12 dalībniekiem grupā

Darba forma: uz praktiskiem piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, atbildes uz jautājumiem, praktiski vingrinājumi.

Programma:

 1. Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi un literārās normas.
 2. Latviešu valodā lietojamās pieturzīmes, interpunkcijas zīmju funkcionāls raksturojums.
 3. Interpunkcijas problēmgadījumi lietišķajā tekstveidē:
  • Datuma pieraksts;
  • Adreses pieraksts;
  • Skaitļu norādes;
  • Saīsinājumi;
  • Abreviatūras jeb saīsinājumu salikteņi.\
 4. Interpunkcijas jēdziens, latviešu valodas interpunkcijas principi.
 5. Dažādas gramatiskās konstrukcijas vienkāršā teikumā:
  • Vienlīdzīgi teikuma locekļi;
  • Konstrukcijas ar vispārinātājvārdu;
  • Savrupinājumi;
  • Divdabja teicieni;
  • Iestarpinājumi (iespraudumi, paskaidrojumi);
  • Uzruna;
  • Partikulas, modālie vārdi;
  • Salīdzinājumi.
  • Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.
  • Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

***

Ja vēlaties mācības savai komandai, programmas saturu un formātu iespējams pielāgot organizācijas vajadzībām un novadīt jebkurā laikā un vietā – klātienē vai attālināti.

Radušies jautājumi? Uzrakstiet, un mēs ar Jums sazināsimies!